Dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en ydelse a-kassen kan udbetale til ledige medlemmer. Udbetaling sker i tilfælde af arbejdsløshed. Som ledig har man desuden mulighed for at modtage feriedagpenge, hvis man hverken modtager løn eller feriepenge, når ferien skal afholdes. Dette gælder dog kun, hvis man har modtaget dagpenge i det foregående år, hvor ferien er optjent.

Dagpengeret

Hvis du bliver arbejdsløs, har du ret til at modtage dagpenge i 2 år indenfor en periode på 3 år. Har du været ledig i en periode, vil jobcenteret tilbyde dig aktivering som f.eks. uddannelse eller job med løntilskud.

 

Du kan forny din dagpengeret, hvis du inden for 3 år har opfyldt arbejdskravet på 1924 nye arbejdstimer. Fra 1. juli 2017 ændres kravet til fornyelse af dagpengeretten til at være indtægtsbaseret.

Satser for dagpenge, efterløn m.v. 2018


Nye satser for 2018

Dagpenge pr. måned kr. 18.633,00

Dimittend (nyuddannet) forsørger 82% pr. måned kr. 15.279,00

Dimittend (nyuddannet) ikke forsørger 71,5% pr. måned kr. 13.323,00

Efterløn 91% pr. måned kr. 16.956,00

Skattefri præmie til 1 portion kr. 13.416,00 (481 timers arbejde)

Efterlønsbidrag kr. 502,00

Omregningssats 2018 kr. 235,60 (gælder honorarløn)

Timesats for ATP-bidrag kr. 1,34 (gælder dagpenge)

Timesats for ATP-bidrag kr. 1,78 (gælder efterløn frivilligt)

De nye satser gælder fra mandag den 1. januar 2018

Lempeligt fradrag i efterløn kr. 38.329,00 gælder fra den 1. januar 2018

Læs mere om dagpenge

Du kan få flere oplysninger om dagpenge, arbejdsløshed og regler på området på borger.dk, der samler information, vejledning og selvbetjening fra de danske kommuner, regioner og staten.

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS