Dagpenge og udlandsophold

For at kunne få arbejdsløshedsdagpenge har du pligt til at stille din arbejdskraft til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du skal også have bopæl og opholde dig i Danmark. 

Oplys om ferie i a-kasse og jobcenter

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge og du gerne vil rejse, skal du søge om feriedagpenge eller melde dagpengene fra. Jobcentret skal have besked 14 dage før og a-kassen allersenest dagen før din afrejse.

Konsekvenser

Det kan få konsekvenser, hvis du får ydelser, som du ikke har ret til, fx fordi du opholder dig i udlandet. Arbejdsløshedsdagpenge skal betales tilbage, og man kan fremadrettet blive udelukket fra at kunne få dagpenge i en periode. Det er a-kassen der træffer afgørelsen.

Rejsende kontrolleres

Der foretages lejlighedsvise kontroller i lufthavn og andre grænseovergange af Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med SKAT. De ser på om rejsende har modtaget dagpenge eller kontanthjælp under udrejsen. Kontrollerne udføres som et led i tilsynet med kommunernes og a-kassernes administration af reglerne og kravet til de ledige om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobsamtale i udlandet

Du kan rejse ud af Danmark i op til 5 dage, hvis du skal til jobsamtale i udlandet. Jobsamtalen skal kunne dokumenteres overfor a-kassen, inden du tager afsted. Dette gælder kun for jobsamtaler i Europa (EØS-lande).

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS