Lønmodtager

Har du ret til dagpenge som lønmodtager?

Sondringen mellem lønmodtager og selvstændig er vigtig for at afklare din ret til dagpenge. Som musiker eller artist er du som hovedregel lønmodtager, når indtægterne skattemæssigt kun figurerer som A- og/eller B-indkomst samtidig med, at du kun har anvendt fradrag for lønmodtagere.

A-kassen foretager en vurdering

A-kassen skal dog ofte foretage en konkret vurdering pga. de særlige forhold, der typisk gør sig gældende for musikere og artister. I den samlede vurdering af din status som lønmodtager bliver der lagt vægt på dit ansættelsesforhold og din skattemæssige stilling:

  • Om arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse herunder bestemmer arbejdstiden, stedet for arbejdets udførelse og løn.
  • Om du arbejder efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko
  • Om arbejdsgiveren har tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse
  • Hvorvidt du på din selvangivelse har fradrag efter reglerne for lønmodtagere.

Når du er registreret som lønmodtager

Som lønmodtager i a-kassen, skal dine ansættelsesforhold og skatteindberetninger følge de gældende regler. Der er flere forhold, du skal tage højde for at bevare din status som lønmodtager og din dagpengeret. Har du din egen hjemmeside, er det f.eks. vigtigt, hvordan du markedsfører dig. Og modtager du rettighedsindtægter, har det også stor betydning.

Honorarmodtager som lønmodtager

Hvis du er honorarmodtager, kan du godt være lønmodtager i din a-kasse, uden at det behøver at få indflydelse på din dagpengeret.

Flere arbejdsgivere samtidig

Med flere arbejdsgivere samtidig, kan du både have indtægter som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende. Hvis der er enkelte arbejdsforhold af mere selvstændig karakter, vil dette ikke i sig selv betyde, at du ikke kan bevare sin status som lønmodtager

Er du i tvivl eller vil du vide mere

Der er mange forhold, der har betydning for, hvorvidt du som musiker eller artist har eller får status som lønmodtager eller selvstændig. I Artisternes a-kasse er vi specialister i at hjælpe dig.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS