Honorarmodtager som lønmodtager

Begrebet honorar dækker skattemæssigt både over betaling for personligt arbejde udført uden for et arbejdsforhold, og som ikke kan henføres direkte til selvstændig virksomhed, og et honorar udbetalt i et almindeligt lønmodtagerforhold.

Honorarer som B-indkomst

Honorar til musikere eller sangere kan efter praksis udbetales som B-indkomst, når der er tale om meget kortvarige ansættelsesforhold som f.eks. engagementer af én, to eller tre dages varighed. Fortsætter samme arbejdsforhold skal der trækkes A-skat, ellers kan der være tvivl om din status som lønmodtager. Cirkusartister er undtaget denne regel, de kan modtage B-indkomst i en længere periode.

Når der er tvivl om din status som honorarmodtager

Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af beskæftigelsesforholdet. Hvorvidt du anses som honorarmodtager, lønmodtager eller selvstændig, afgøres af en række forskellige kriterier. F.eks. kan der lægges vægt på, om du er ansat som funktionær, har et opsigelsesvarsel i din kontrakt og betaler ATP og arbejdsmarkedsbidrag. 

Kontakt a-kassen

A-kassen kan hjælpe dig, hvis du vil vide mere.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS