Nyt fra a-kassen

Nye dagpengeregler

Folketinget har vedtaget en ny dagpengereform som skal træde i kraft i 2017. En mindre del af disse ændringer trådte i kraft allerede den 2.1.2017, mens en lidt større del først træder i kraft den 1.7.2017.
 

Ændringer der træder i kraft 1.7.2017

Fælles tællere
I forbindelse med reformen, vil der blive etableret fælles digitale tællere, således at dagpengeret og periode bliver udregnet ensartet, uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Med denne nye ”tæller” kan du selv følge med i, hvad der står på din beskæftigelseskonto. Du kan se hvor mange arbejdstimer du har optjent og du kan se hvad det vil give dig i dagpengeuger, hvis du vil ”veksle” dem.
Samtidig kan du se, hvornår du har optjent en ny dagpengeret. Vi anbefaler dog altid, at du kontakter os for, at høre om det kan betale sig, for dig, at ”veksle”.

Ny måde at optjene dagpengeret på
Dagpengeretten bliver indkomstbaseret for alle nyledige. Med de nuværende regler skal du have arbejdet 1924 timer for at få ret til dagpenge.
Fremover skal man have tjent kr. 223.428,00. Dette svarer til kr. 18.619,00 pr. måned. Samtidig er dette maximumbeløbet for hvad der medregnes hver måned. 

Dagpengeperioden udregnes i timer
Fra juli 2017 går man over til at udregne dagpengeperioden i timer i stedet for, som nu, uger.
Eksempel
Før juli 2017 er det sådan, at får du udbetalt dagpenge i en uge, så bruger du hele ugen.
Efter juli 2017: hvis du får udbetalt dagpenge for 20 timer i en uge, så er det netop kun de timer, du bruger af hele din periode.
Dette betyder, at du kun forbruger dagpenge i de timer du får udbetalt.
Indplacering i dagpengesystemet
Fra 1.7.2017 vil du altid blive indplaceret i dagpengesystemet fra den 1. i den måned, hvor der første gang udbetales dagpenge. Lige nu bliver man indplaceret, fra den dag man har meldt sig ledig.

Denne ændring hænger sammen med, udbetalingerne bliver månedsbaseret.

Karens
Som noget nyt indføres der en karensdag hver fjerde måned. På karensdagene får du ikke dagpenge, men er stadig omfattet af samme krav som på de dage, hvor du får dagpenge. Du kan undgå karensdagene, hvis du inden for de fire måneder har arbejdet mere end 148 timer. Karensdage indføres fra den 1. juli 2017 og får første gang betydning ved udgangen af oktober måned 2017.

Overskydende timer afskaffes
Hvis du har arbejdet og fået løn for mere end 37 timer om ugen de seneste tre måneder, inden du tilmelder dig jobcenteret (eller går på efterløn), skal du i dag afspadsere de ekstra timer, før du kan få udbetalt dagpenge eller efterløn.
Fra og med 1. juli 2017 afskaffes reglerne om overskydende timer og alle overskydende timer nulstilles.

Afkortning af dagpengeperioden ved mere end fire års ledighed
Som noget nyt indføres en måned uden ydelse for ledige, der i løbet af de seneste otte år har fået dagpenge i sammenlagt fire år. Det betyder, at dagpengeretten som udgangspunkt vil ophøre en måned tidligere for denne gruppe.

Satsberegning og udbetaling
Også når det gælder beregning af dagpengesats, ændrer systemet sig til at være månedsbaseret. Der vil altså ikke længere være noget der hedder dagpengesats pr. dag. Månedssatsen er kr. 18.403,00.

Når vi skal regne din sats ud, vil der, som hovedregel, blive taget udgangspunkt i de 12 måneder, du har haft højest indtægt, fordelt over de sidste 24 måneder. Den højeste sats du vil kunne få er max.satsen.

Dagpengene vil fra juli 2017 blive udbetalt i kalendermåneder og på den sidste bankdag i måneden.

Dagpengekort
Med denne reform, kommer dagpengekortperioderne også til at følge kalendermånederne. Du kan tidligst indsende kortet 1 uge før månedens slutning og du vil hermed skulle gætte på dine timer de sidste dage i måneden. Udbetalingerne vil efterfølgende blive kontrolleret af a-kassen.
Hver 4- eller 5-ugers udbetalingsperiode slutter som udgangspunkt næstsidste søndag i en måned. Dette gælder kun fra januar til og med april 2017.
Det skal særskilt bemærkes, at udbetalingsperioden i maj slutter den 28.5.2017.

I juni 2017 slutter perioden  fredag den 30. juni, hvorefter vi overgår til at udbetale arbejdsløshedsdagpenge, efterløn mv. månedsvis.

Dette er en konsekvens af Aftale om et tryggere dagpengesystem. Med aftalen følger ligeledes, at ydelsen skal være til disposition for dig den sidste bankdag i måneden.

Oplysningerne vil blive sammenlignet med hvad din/dine arbejdsgivere har indberettet til E-indkomstregisteret. Skulle der være forskel på oplysningerne vil vi kontakte dig og der vil eventuelt blive foretaget en regulering af udbetalingen

2017 
Periode                Ugenr.     Antal uger    Til disposition i bank
19/12-22/01         51-03       5
23/01-19/02         04-07       4
20/02-19/03         08-11       4
20/03-23/04         12-16       5
24/04-28/05         17-21       5
29/05-30/06         22-26       5
01/07-31/07                                                   31.07.2017
01/08-31/08                                                   31.08.2017
01/09-30/09                                                   29.09.2017 
01/10-31/10                                                   31.10.2017
01/11-30/11                                                   30.11.2017
01/12-31/12                                                   29.12.2017

 


 

Udfyld dit ydelseskort rigtigt

Husk at udfylde jeres kort, med timer,  i de uger hvor i bliver ledige og i de uger hvor i bliver afmeldt.

Det er vigtigt, a-kassen ved hvor meget der skal udbetales i disse uger, og det kan vi kun når i skriver det ind på kortet.

Husk ligeledes at skrive på kortet hvis der har været sygdom eller ferie.

Har vi din rigtige mailadresse?

Det er meget vigtigt at a-kassen har de rigtige mailadresser. Fremover vil vi sende et nyhedsbrev ud ca. hver 3. måned, og hvis mailadressen er forkert, kan du ikke modtage vores nyheder. Send din mailadresse til:

SMS reminder om ydelseskort

Hver måned, tikker der en sms ind på telefonen hos alle ledige medlemmer og efterlønsmodtagere med ordene:
Husk at sende dit ydelseskort ind. Du kan sende ydelseskortet ind fra lørdag kl 08:00. 


Har vi dit nummer?
Beskeden bliver sendt til alle der indsender ydelseskort, hvis mobilnummeret er oplyst og det står i den rigtige rubrik. 
Du kan nemt se om vi har dit nummer stående rigtigt på www.bf-a.dk, når du går under første punkt i selvbetjeningen og samme sted kan man rette oplysningerne og indsende dem. 


Obligatorisk booking af samtaler fra 1. september

Fra den 1. september skal alle ledige medlemmer selv sørge for at booke samtale både i a-kassen og på Jobcenter.
Hvis du ikke har booket en samtale, inden for den tidsfrist du har fået, medfører det at du bliver afmeldt og dermed ikke kan få dagpenge.

Husk at skrive i Joblog hver uge

Joblog er det sted på Jobnet, hvor du som ledig skal taste dine jobsøgninger ind, så a-kassen kan følge med. Der skal tastes jobsøgninger ind hver uge, før a-kassen kan bedømme om der har været løbende jobsøgning.


Et praktisk fif kunne være, at du taster din søgning ind samtidig med at du tjekker jobforslag. På den måde kommer du ikke bagud.


A-kassen skal hver måned tjekke om der har været søgt nok jobs, om jobsøgningen har været bred nok og om det er sket i et stort geografisk område.

Du skal huske at tjekke op på loggen, efter jobsøgningen og markere om du enten afventer, har fået job eller har fået afslag på ansøgningen.

Husk ligeledes at tjekke om jobbene står som søgt, da en del står i rubrikken ikke søgt.


 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677
Søgemaskineoptimering og CMS