Nyt fra a-kassen

Nye regler giver mange lavere dagpengesats

Når du har optjent ny ret til dagpenge, bliver din dagpengeret beregnet efter de nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2017. På den baggrund oplever vi nu, at nogle medlemmer vil opnå  en lavere dagpengesats end de har haft tidligere.  Derfor er det en fordel om muligt at få løn udbetalt månedsvis, i stedet for en samlet afregning ved afslutning af job.

Med de nye regler skal vi beregne din dagpengesats som et gennemsnit af din løn i de 12
måneder, hvor du har haft den højeste indtægt, inden for de seneste 24 måneder.
Din sats bliver dermed beregnet på et grundlag, der afspejler din gennemsnitlige
indtægt over en længere periode.
Har du haft måneder med merarbejde, eller har du fået bonus, kan det altså hjælpe dig til en højere sats. Har du derimod haft lav indtægt i nogle af månederne, vil din dagpengesats blive lavere. Der er ingen nedre grænse for hvad du kan få i sats.

Det er derfor rigtig vigtigt for dig, at du er opmærksom på dine ansættelser, altså hvor lange
de er og om der bliver indberettet løn hver måned til E-indkomstregisteret. Er du
f.eks. i en projektansættelse over 3 måneder hvor du først får udbetalt din løn i den
sidste måned for hele projektet, så vil det være til stor ulempe for dig, når du skal have beregnet dagpengesats. Sørg i stedet for at få udbetalt din løn månedsvis over hele projektansættelses-perioden, og helst med en månedsvis indtægt på mindst 22.500 (2017) hvis du skal opnå en højere sats.?

Med de nye regler beholder du den samme dagpengesats i hele ledighedsperioden.


Karensdag hver 4. Måned

Hver 4. måned siger de nye regler at vi skal trække en dags dagpenge, medmindre du har arbejdet148 timer i 4 måneders perioden forud. Dette gælder fra den 1.7.2017 og er du ledig vil du her i oktober udbetalingen, for første gang blive præsenteret for dette.

Der trækkes 1 x din dagpengesats for en dag, ikke timer. Det vil sige der trækkes i din brutto månedssats. Har du været syg, f.eks i en måned, forlænger det perioden og der vil først blive trukket karens i den efterfølgende måned.

Vigtig info: Har du mistet retten til supplerende dagpenge og tager du enkelte spillejob?
Har du mistet retten til supplerende dagpenge i 2017, er det vigtigt for dig at vide, at fra 1.januar 2018 vil blot et enkelt job skrevet på dagpengekortet, medvirke til at du ikke kan få dagpenge i den måned hvor jobbet lå. 

Ændringen skyldes, at fremover bliver supplerende dagpenge opgjort på månedsbasis, og ikke længere uger.


Mere info om supplerende dagpenge

Hvis du fortsat har ret til supplerende dagpenge har reglerne også ændret sig.
Fra 1.7.2017 har du kunnet få udbetalt supplerende dagpenge for ned til 14,8 timers ledighed på en måned, modsat tidligere, hvor det var 7,4 time pr. uge.

Hvis du f.eks. har arbejdet, holdt fri og været syg i i alt 120 timer på en måned, kan du få udbetalt supplerende dagpenge for 40,33 timer.

Er der uger hvor du ikke ønsker at få supplerende dagpenge, så er det vigtigt at du skriver det på kortet. Det kan du gøre under aktiviteten ”bemærkning”.

Optjening og forlængelse af supplerende dagpenge fra 1. januar 2018
For at kunne få en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge kræver det, at du indenfor en periode af 12 måneder, har 6 måneders arbejde med 146 timer eller mere pr. måned.

Det vil ikke være et krav, at du skal have mistet retten til de 30 uger, før du kan optjene en ny ret.
Det betyder, at hvis du har været i arbejde i en periode, hvor du har haft timerne, kan du starte forfra med nye 30 uger. Denne regel kan dog kun benyttes hvis du først mister retten til supplerende dagpenge efter 1. januar 2018.

Du vil også have mulighed for at forlænge perioden med ret til supplerende dagpenge. De 30 uger kan forlænges til 42 uger. En månedsindberetning af f.eks. 146 timer giver dig ret til en forlængelse på 4 uger og der kan max. forlænges 3 gange.

Indtil den 31.december 2017 vil de supplerende dagpenge stadig blive talt op i uger.


 

Udfyld dit ydelseskort rigtigt

Husk at udfylde dit kort, med timer, også på de dage du eventuelt har været afmeldt.

Det er vigtigt, a-kassen ved hvor mange timer der skal udbetales ialt pr. måned.

Husk ligeledes at skrive på kortet hvis der har været sygdom eller ferie.

Det er vigtigt at du skriver timer på kortet på præcis de dage, du har været afmeldt.

Har vi din rigtige mailadresse?

Det er meget vigtigt at a-kassen har de rigtige mailadresser. Fremover vil vi sende et nyhedsbrev ud ca. hver 3. måned, og hvis mailadressen er forkert, kan du ikke modtage vores nyheder. Send din mailadresse til:

SMS reminder om ydelseskort

Hver måned, tikker der en sms ind på telefonen hos alle ledige medlemmer og efterlønsmodtagere med ordene:
Husk at sende dit ydelseskort ind. Du kan sende ydelseskortet ind 1 uge før den sidste i måneden. 


Har vi dit nummer?
Beskeden bliver sendt til alle der indsender ydelseskort, hvis mobilnummeret er oplyst og det står i den rigtige rubrik. 
Du kan nemt se om vi har dit nummer stående rigtigt på www.bf-a.dk, når du går under første punkt i selvbetjeningen og samme sted kan man rette oplysningerne og indsende dem. 


Husk at skrive i Joblog hver uge

Joblog er det sted på Jobnet, hvor du som ledig skal taste dine jobsøgninger ind, så a-kassen kan følge med. Der skal tastes jobsøgninger ind hver uge, før a-kassen kan bedømme om der har været løbende jobsøgning.


Et praktisk fif kunne være, at du taster din søgning ind samtidig med at du tjekker jobforslag. På den måde kommer du ikke bagud.


A-kassen skal hver måned tjekke om der har været søgt nok jobs, om jobsøgningen har været bred nok og om det er sket i et stort geografisk område.

Du skal huske at tjekke op på loggen, efter jobsøgningen og markere om du enten afventer, har fået job eller har fået afslag på ansøgningen.

Husk ligeledes at tjekke om jobbene står som søgt, da en del står i rubrikken ikke søgt.


 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS