Nye dagpengeregler

Folketinget har vedtaget en ny dagpengereform som skal træde i kraft i 2017. En mindre del af disse ændringer trådte i kraft allerede den 2.1.2017, mens en lidt større del først træder i kraft den 1.7.2017.
 

Ændringer der træder i kraft 1.7.2017

Fælles tællere
I forbindelse med reformen, vil der blive etableret fælles digitale tællere, således at dagpengeret og periode bliver udregnet ensartet, uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Med denne nye ”tæller” kan du selv følge med i, hvad der står på din beskæftigelseskonto. Du kan se hvor mange arbejdstimer du har optjent og du kan se hvad det vil give dig i dagpengeuger, hvis du vil ”veksle” dem.
Samtidig kan du se, hvornår du har optjent en ny dagpengeret. Vi anbefaler dog altid, at du kontakter os for, at høre om det kan betale sig, for dig, at ”veksle”.

Ny måde at optjene dagpengeret på
Dagpengeretten bliver indkomstbaseret for alle nyledige. Med de nuværende regler skal du have arbejdet 1924 timer for at få ret til dagpenge.
Fremover skal man have tjent kr. 223.428,00. Dette svarer til kr. 18.619,00 pr. måned. Samtidig er dette maximumbeløbet for hvad der medregnes hver måned. 

Dagpengeperioden udregnes i timer
Fra juli 2017 går man over til at udregne dagpengeperioden i timer i stedet for, som nu, uger.
Eksempel
Før juli 2017 er det sådan, at får du udbetalt dagpenge i en uge, så bruger du hele ugen.
Efter juli 2017: hvis du får udbetalt dagpenge for 20 timer i en uge, så er det netop kun de timer, du bruger af hele din periode.
Dette betyder, at du kun forbruger dagpenge i de timer du får udbetalt.
Indplacering i dagpengesystemet
Fra 1.7.2017 vil du altid blive indplaceret i dagpengesystemet fra den 1. i den måned, hvor der første gang udbetales dagpenge. Lige nu bliver man indplaceret, fra den dag man har meldt sig ledig.

Denne ændring hænger sammen med, udbetalingerne bliver månedsbaseret.

Karens
Som noget nyt indføres der en karensdag hver fjerde måned. På karensdagene får du ikke dagpenge, men er stadig omfattet af samme krav som på de dage, hvor du får dagpenge. Du kan undgå karensdagene, hvis du inden for de fire måneder har arbejdet mere end 148 timer. Karensdage indføres fra den 1. juli 2017 og får første gang betydning ved udgangen af oktober måned 2017.

Overskydende timer afskaffes
Hvis du har arbejdet og fået løn for mere end 37 timer om ugen de seneste tre måneder, inden du tilmelder dig jobcenteret (eller går på efterløn), skal du i dag afspadsere de ekstra timer, før du kan få udbetalt dagpenge eller efterløn.
Fra og med 1. juli 2017 afskaffes reglerne om overskydende timer og alle overskydende timer nulstilles.

Afkortning af dagpengeperioden ved mere end fire års ledighed
Som noget nyt indføres en måned uden ydelse for ledige, der i løbet af de seneste otte år har fået dagpenge i sammenlagt fire år. Det betyder, at dagpengeretten som udgangspunkt vil ophøre en måned tidligere for denne gruppe.

Satsberegning og udbetaling
Også når det gælder beregning af dagpengesats, ændrer systemet sig til at være månedsbaseret. Der vil altså ikke længere være noget der hedder dagpengesats pr. dag. Månedssatsen er kr. 18.403,00.

Når vi skal regne din sats ud, vil der, som hovedregel, blive taget udgangspunkt i de 12 måneder, du har haft højest indtægt, fordelt over de sidste 24 måneder. Den højeste sats du vil kunne få er max.satsen.

Dagpengene vil fra juli 2017 blive udbetalt i kalendermåneder og på den sidste bankdag i måneden.

Dagpengekort
Med denne reform, kommer dagpengekortperioderne også til at følge kalendermånederne. Du kan tidligst indsende kortet 1 uge før månedens slutning og du vil hermed skulle gætte på dine timer de sidste dage i måneden. Udbetalingerne vil efterfølgende blive kontrolleret af a-kassen.
Hver 4- eller 5-ugers udbetalingsperiode slutter som udgangspunkt næstsidste søndag i en måned. Dette gælder kun fra januar til og med april 2017.
Det skal særskilt bemærkes, at udbetalingsperioden i maj slutter den 28.5.2017.

I juni 2017 slutter perioden  fredag den 30. juni, hvorefter vi overgår til at udbetale arbejdsløshedsdagpenge, efterløn mv. månedsvis.

Dette er en konsekvens af Aftale om et tryggere dagpengesystem. Med aftalen følger ligeledes, at ydelsen skal være til disposition for dig den sidste bankdag i måneden.

Oplysningerne vil blive sammenlignet med hvad din/dine arbejdsgivere har indberettet til E-indkomstregisteret. Skulle der være forskel på oplysningerne vil vi kontakte dig og der vil eventuelt blive foretaget en regulering af udbetalingen

 

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS