Selvstændig som bierhverv

Mange udøvende kunstnere er lønmodtagere med selvstændigt bierhverv. Bierhvervet kan f.eks. være komponistvirksomhed, udgivelse af egne plader eller billedkunst. Men du kan også have et selvstændigt bierhverv som honorarmodtager, hvis du ikke er i et ansættelsesforhold og du samtidig modtager honorarer uden at løbe en økonomisk risiko, f.eks. som foredragsholder, privat underviser eller konsulent.

Har du selvstændigt bierhverv

Når det vurderes, om du har et selvstændigt bierhverv, gælder andre forhold end det økonomiske. Du kan derfor have store indtægter med dit bierhverv, uden at det har indflydelse på a-kassens vurdering.

I vurderingen er det derimod vigtigt, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at dit selvstændige bierhverv ikke må overstige 10-15 timer pr. uge, hvis du skal stå til rådighed for et lønmodtagerarbejde på fuld tid (37 timer pr. uge).

Der skal dog altid ske en konkret vurdering, hvor der blandt andet også lægges vægt på, at der ikke er sket en sammenblanding af indtægterne fra den selvstændige virksomhed og indtægten som lønmodtager.

Forkortet dagpengeret

Hvis du er selvstændig som bierhverv, kan du modtage dagpenge i 30 uger. Du har kun ret til 30 uger en gang i hver dagpengeperiode.

Hvis du er i tvivl eller vil vide mere

Der er mange spørgsmål og forhold, der skal tages i betragtning, når artister og musikeres arbejdsmæssige status vurderes. Dertil kommer information om, hvad det betyder for det enkelte medlem. Artisternes a-kasse er specialist i dette felt.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS