Selvstændig som hovederhverv

Som artist eller musiker kan du vælge at etablere egen selvstændig virksomhed, eller du kan blive vurderet til at være selvstændig erhvervsdrivende på baggrund af de arbejdsforhold, du har og har haft.

Hvornår er du selvstændig som hovederhverv

Helt overordnet afgøres din status som selvstændig først og fremmest af, om du har eller påtager dig en økonomisk risiko ved din aktivitet, samt om du i væsentligt omfang udfører arbejde i virksomheden.

Andre kriterier kan også have betydning, f.eks. om din virksomhed er tilrettelagt og drevet på en sådan måde, at den kan forventes at blive rentabel.

Selvstændige er ikke automatisk sikret i det sociale system

Er du selvstændig som hovederhverv, betyder det, at du ikke kan modtage dagpenge i tilfælde af manglende arbejde.

Generelt skal du, som selvstændig erhvervsdrivende, være opmærksom på, at du ikke automatisk er sikret i det sociale system i tilfælde af sygdom, barsel, ledighed, ulykke og pension. I nogle tilfælde kan du, som selvstændig, opnå ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge, men det afhænger af flere ting, bl.a. hvor stor og hvilken indtægt, du har haft i din virksomhed. I den forbindelse skal du især være opmærksom på, at rettighedsmidler ikke tæller som "indtægt" i det sociale system.

Hvis du vil vide mere

Der er mange spørgsmål og forhold der skal tages i betragtning, når artister og musikeres arbejdsmæssige status og rettigheder vurderes. Du kan læse mere i brochuren herunder

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS