Royalty-tjek

Er din afregning korrekt – eller har du penge til gode?

Nu kan du gennem DAF få en ENETIME med forbundets eksterne konsulent og royaltyspecialist Mickey Lund, der ser nærmere på udbetalingerne fra dit pladeselskab eller andre samarbejdspartnere. Royaltystatements kan være både svære at læse og kedelige at beskæftige sig med. Men det kan være en god investering at se nærmere på, om du får den afregning, du skal eller om du har penge til gode. Også selvom du forventer, at alt er i den skønneste orden. 

Rådgivningen er gratis for medlemmer af Dansk Artist Forbund.


Hvad indebærer en gennemgang af mine statements?

 • Økonomisk gennemgang af din(e) kontrakt(er)
 • Overordnet gennemgang/analyse af seneste modtagne royaltyafregning, herunder
  - afregnede produkter (singler, albums, compilations, synk. m.m.)
  - afregnede konfigurationer (fysisk salg, download, mobil, streaming)
  - afregnede produktandele
  - anvendte satser for såvel royalty og fradrag
  - afregnede lande

DAF hjælper hvis udbetalingerne er forkerte

Når Mickey Lund har analyseret dine afregninger, mødes I og gennemgår resultatet sammen. På mødet får du også vist, hvordan du selv kan læse og tjekke dine statements. Hvis der er fejl i dine udbetalinger, hjælper DAF dig efterfølgende med at få den korrekte udbetaling.

Hvis der er brug for flere undersøgelser

Hvis analysen af dine afregninger viser et behov for flere undersøgelser, er næste skridt op til dig. Hvis du er i tvivl, om det er en god idé at gå videre, kan du vende spørgsmålet med en rådgiver hos DAF. Hvis ikke, kan du aftale med Mickey Lund, hvad der skal undersøges nærmere og til hvilken pris. Skal der laves yderligere undersøgelser, skal du selv betale for det, medmindre andet aftales. Viser den videre undersøgelse, at der er fejl i dine udbetalinger, hjælper DAF dig med at få de penge, du har til gode.
 


Men hjælper DAF ikke i forvejen med den slags?

Hvis der findes fejl i dine statements, vil DAFs jurister naturligvis altid hjælpe medlemmer med at få sådanne fejl rettet samt få hentet eventuelle tilgodehavender hjem.
Men med dette tilbud, får du nemt og hurtigt en specialist til at kigge på dine statements. Og hvis noget tyder på, at der er opstået fejl eller andet, vil en specialist altid være en fordel, når det skal undersøges i dybden.  
 


Hvordan ansøger du om en gennemgang af dine statements?

Hvis du vil have dine royaltystatements set efter i sømmene, kræver det at du har kopier af inde dine aftaler. Derefter skal du søge DAF om at få bevilliget en gennemgang

1.    Saml kopier af alle relevante aftaler (pladekontrakter mv. som angiver, hvad din royalty er og hvordan den skal beregnes)

2.    Saml statements fra dine samarbejdspartnere minimum et år tilbage - men meget gerne 3 år tilbage.

3.    Send en ansøgning til DAFs advokat Nathalie Rothe, nr@artisten.dk med beskrivelse af hvilke royaltyafregninger, du ønsker gennemgået.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du typisk få svar inden for 14 dage.
Hvis du får bevilliget en gennemgang, skal du indsende kopier af dine kontrakter og royaltystatements til forbundet, som står for kontakten til den eksterne partner. 

Både du og Dansk Artist Forbund modtager et en kopi af resultatet.

Al information behandles fortroligt, og Mickey Lund og Dansk Artist Forbund arbejder under tavshedspligt.


Mickey Lund / Fokus Management

Fokus Management drives af Mickey Lund, der har en bred erfaring fra musikindustrien.
Fra 2005 - 2013 var Mickey direktør og økonomichef for Warner Music Denmark. Med en stor interesse for musik og en uddannelse som revisor, har han indgående forståelse for økonomi, administration og afregning af royalties og andre indtægtskilder fra kreative værker. Fokus Management og Mikey Lund assisterer artister og andre kreative kapaciteter indenfor administration og økonomi. 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS