Ansøgningsfrist fredag d. 18. december 2020 kl. 12

Ansøgningsfristen er udløbet

DAF har lanceret en særlig aktivitetspulje, som skal være medvirkende til at få aktiviteter i gang for musikken og artisteriet i en vinter med store udfordringer.

Der kan ansøges om tilskud til 2 formål.

Pulje A - Live event/aktivitet
Der kan ansøges om tilskud til en selvarrangeret koncert eller forestilling/event afviklet i perioden fra d. 1. februar -  til og med 1. juni 2021.
Det er en forudsætning at arrangementet er offentligt og afvikles under hensyntagen til de på det givne tidspunkts aktuelle retningslinjer vedr. Covid-19
Der kan søges ml. 1 og 3 honorarer á 2.500 kr. per medvirkende.
DAF udbetaler og skatteoplyser hver enkelt honorarmodtager.  ​​​​​​

OBS! Der kan IKKE søges transportstilskud, vi opfordrer til aktiviteter i nærmiljøet.

Pulje B - Produktionstilskud til forestilling 
Der kan ansøges om produktionstilskud á 7.500 kr. til opstart af en ny forestilling mulighed for at indgå nye samarbejder og gå i dybden, afprøve nye formater med henblik på et konkret projekt. Arbejdet skal foregå i perioden 1. februar - 1. juni 2021

OBS! Der kan IKKE søges til udgivelser eller komposition.

Hvilke kriterier prioriteres udfra

Puljens midler er begrænsede og i behandlingen af ansøgningerne vil der blive blive kigget på, om der med rimelighed kan opnås støtte andetsteds fra - dvs. der skal reelt være et støttebehov. Herudover vil udvalget, der behandler ansøgningerne prioritere at puljen kommer aktiviteter til gode både geografisk og genremæssigt bredt.   
I tilfælde af at ansøger tidligere har modtaget støtte fra DAFs sommerpulje 2020, kan udvalget vælge at prioritere andre ansøgninger. 

Der kan ikke søges til allerede afholdte aktiviteter.

Hvordan søger du

Ansøgninger til Aktivitetspuljen - vinter 2021 skal sendes via ansøgningsformularerne nedenfor senest fredag d. 18. december 2020 kl. 12. 

  • Vælg den pulje, der passer til din aktivitet
     
  • Hver ansøger kan sende 1 stk. ansøgning, og der kan kun sendes 1 stk. ansøgning per aktivitet
     
  • Udfyld alle felter omhyggeligt - der skal ikke vedhæftes yderligere bilag
     
  • Svar på ansøgningerne vil blive sendt ud medio januar 2021


Send din asøgning til pulje A - live events/aktivitet her

Send din asøgning til pulje B - produktionstilskud til forestilling her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS