Andre fonde og puljer

Oktober 2021

1/10 Den Grønlandske Fond Kultur, Grønland og DK
1/10 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem Danmark/Island
1/10 Koda Kultur Arbejdsophold i refugiebolig
1/10 Koda Kultur Arbejdslegater
1/10 Hannibal Sanders Fond Kunstneriske formål 
1/10 Dansk Musiker Forbund  Kollektive rettighedsmidler - til projekter mm.
1/10 O. & H. Svenningsens Fond  Kulturprojekter m.m. 
1/10 Fondet for DK/S samarbejde Samarbejde mellem DK og S
1/10 Det Obelske Familiefond Klassisk musik og samtidskunst
1/10 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
1/10 Statens Kunstfond Internationale besøgsprg. og netværk
1/10 Statens Kunstfond Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
1/10 Statens Kunstfond Bestillingsopgaver Musik
1/10 Statens Kunstfond Netværks- og genrespillesteder 2022-2024
1/10 Færch Fonden Kultur og almennyttige formål
1/10 Aarhus Kommune Kulturarrangementspuljen
1/10 Hoffmann og Husmans Fond Almennyttige og kulturelle formål
1/10 Norlys vækstpulje tiltag, der bidrager til fællesskab, grøn samfundsudvikling mm
5/10 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
6/10 Nordisk Kulturkontakt Norden 0-30, børn og unges egne projekter
10/10 Lauritzen Fonden Udsatte børn og unge herunder kultur
15/10 Daubenmerkls Fond Almennyttige og kulturelle formål
15/10 Odense kommune Musikpulje
15/10 Levende Musik i Skolen Skolekoncerter via LMS
15/10 Albani Fonden Bl.a. almene kulturelle formål i syd DK
27/10 Dansk Skuespillerforbund udd. og studierejser
29/10 Koda Dramatik Ny dansk musikdramatik
31/10 Weyse Fonden  Dansk Guldaldermusik

November 2021

nov. Spar Nord Fonden Kulturel udvikling
  1/11 KODA Projektpuljen
  1/11 KODA/Musikforlæggerne Flere puljer
  1/11 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder til uddannelse
  1/11 Simon Spies Fonden Kunst og kultur - større projekter
  1/11 Frederiksberg Kommune Musikaktivitet på Frb
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - internationale aktiviteter
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - festivaler, internationalt indh.
  1/11 Danske Dramatikere Produktionspuljen
  2/11 Århus Kommune Musikpuljen
  3/11 Fabrikant Mads Clausens Fond Kultur i det sydl. DK og udlandet
  5/11 KODA/DPA Elitepuljen
10/11 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle og sociale formål 
11/11 I.F. Lemvigh Müllers Fond Kulturelle og sociale formål 
15/11 ROSA Internationale koncertaktiviteter
15/11 S.C. Van Fonden Kinesisk og dansk kultur
15/11 Jazz Danmark International transportstøtte
15/11 SNYK International transportstøtte
15/11 TEMPI International transportstøtte
15/11 Music Export Denmark Eksportstøtte markedsudvikling
15/11 Louis Petersens Legat Kulturelle formål m børn og unge, mest Kbh.
16/11 Brødrene Hartmanns Fond  Almennyttige velgørende formål
17/11 Kbh.'s Kommunes Musikudvalg Musikarrangementer i Kbh.
19/11 Gad Andresens Fond Børne- og ungeprojekter
22/11 3F's medie- og kulturfond Fremme fagbevægelsens kultur
24/11 Dansk Skuespillerforbund Udd., musikudg. mm.
24/11 Fogs Fond Almennyttige velgørende formål
25/11 Bikubenfonden Nyskabende scene- og billedkunst
25/11 KODA/DPA PR og promovering
25/11 KODA/DPA Uddannelse
30/11 San Cataldo Stipendiepladser
30/11 Skibsreder Carsten Brebøl Kunstnerisk og litterær virksomhed, Festivitas

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS