Andre fonde og puljer

Oktober 2020

1/10 Den Grønlandske Fond Kultur, Grønland og DK
1/10 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem Danmark/Island
1/10 Hannibal Sanders Fond Kunstneriske formål NB: uddeler ikke i 2020
1/10 Dansk Musiker Forbund  Udgivelser, studieophold, turné  m.m. 
1/10 O. & H. Svenningsens Fond  Kulturprojekter m.m. 
1/10 Fondet for DK/S samarbejde Samarbejde mellem DK og S
1/10 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/10 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
1/10 Statens Kunstfond Internationale besøgsprg. og netværk
1/10 Statens Kunstfond Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
1/10 Færch Fonden Kultur og almennyttige formål
1/10 Aarhus Kommune Kulturarrangementspuljen
1/10 Koda Kultur Arbejdsophold i refugiebolig
1/10 Hoffmann og Husmans Fond Almennyttige og kulturelle formål
6/10 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
12/10 Lauritzen Fonden Udsatte børn og unge herunder kultur
15/10 Daubenmerkls Fond Almennyttige og kulturelle formål
15/10 Norlys vækstpulje tiltag, der bidrager til fællesskab, grøn samfundsudvikling mm
15/10 Odense kommune Musikpulje
15/10 Levende Musik i Skolen Skolekoncerter via LMS
15/10 Albani Fonden Bl.a. almene kulturelle formål i syd DK
15/10 Music Export Denmark Eksportstøtte til markedsudvikling
16/10 Københavns Kommune Musikudvalget
19/10 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte 
20/10 Koda Kultur Projektpuljen
21/10 Region Nordjylland Kulturpulje, lille
28/10 Dansk Skuespillerforbund udd. og studierejser
30/10 Koda Kultur Rejselegat
30/10 Koda Kultur Uddannelse
30/10 Koda Kultur PR & promovering
30/10 Koda Kultur Track og topliners
31/10 Weyse Fonden  Dansk Guldaldermusik

November 2020

  1/11 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder til uddannelse
  1/11 Simon Spies Fonden Kunst og kultur - større projekter
  1/11 Frederiksberg Kommune Musikaktivitet på Frb
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - internationale aktiviteter
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - festivaler, internationalt indh.
  1/11 Danske Dramatikere Produktionspuljen
  1/11 Århus Kommune Musikpuljen
  2/11 Statens Kunstfond Scenekunst - refusionsordningen
  3/11 Kbh.'s Kommunes Musikudvalg Musikarrangementer i Kbh.
  5/11 Fabrikant Mads Clausens Fond Kultur i det sydl. DK og udlandet
11/11 Brødrene Hartmanns Fond  Almennyttige velgørende formål
11/11 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle og sociale formål 
12/11 I.F. Lemvigh Müllers Fond Kulturelle og sociale formål 
12/11 Fogs Fond Almennyttige velgørende formål
12/11 Dansk Skuespllerforbund Udd., musikudg. mm.
13/11 Gad Andresens Fond Børne- og ungeprojekter
13/11 3F's medie- og kulturfond Fremme fagbevægelsens kultur
15/11 ROSA Internationale koncertaktiviteter
15/11 S.C. Van Fonden Kinesisk og dansk kultur
15/11 Jazz Danmark International transportstøtte
15/11 SNYK International transportstøtte
15/11 TEMPI International transportstøtte
15/11 Music Export Denmark Eksportstøtte markedsudvikling
15/11 Spar Nord Fonden Kulturel udvikling, 
16/11 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
16/11 Statens Kunstfond Gæstespilsscene for scenekunst, Kbh
18/11 Statens Kunstfond Kunst i det off. rum: realisering af kunstopg.
18/11 Statens Kunstfond Kunst i det off. rum: Skitse til kunstopgave
18/11 Statens Kunstfond Kunst i det off. rum: Kunststrategi
18/11 Statens Kunstfond Kunst i det off. rum: Samarbejdsprojekt
19/11 JazzDanmark Jazzpuljen
30/11 San Cataldo Stipendiepladser
30/11 Skibsreder Carsten Brebøl Kunstnerisk og litterær virksomhed, Festivitas
30/11 Louis Petersens Legat Kulturelle formål med børn og unge

December 2020

 1/12 KODA/DKF Rejselegat
 1/12 KODA/DKF Arbejdslegat
 1/12 KODA/ DJBFA Arbejdslegater
 1/12 KODA/ DKF Mentorforløb
 1/12 KODA/DKF Bestillingshonorar
 1/12 KODA/DKF Produktionsstøtte mm.
 1/12 Bermann & Rosenbergs Rejselegat Studierejse
 1/12 Funch Fonden Kultur- og ungdomsprojekter
 1/12 Tryg Fonden Sikkerhed og sund trivsel
 1/12 Berliner Künstlerprogram 12 md. ophold i Berlin
 1/12 Bodil Pedersen Fonden Kulturelle formål mm
 1/12 Slots- og Kulturstyrelsen Bibliotekspenge for musik og lyd - kollektiv ansøgning
 1/12 Slots- og Kulturstyrelsen Bibliotekspenge for musik og lyd  - personlig ansøgning
17/12 15. Juni Fonden B&U's kulturelle fundament samt scenekunst, opera
18/12 Musikforlæggerne KODAmidler til forlagsmedl.
31/12 BHJ Fonden Kultur og almennyttige formål 

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS