Andre fonde og puljer

Januar 2020

1/1 NAPA Kulturstøtte, Grønland, Norden  
1/1 ENV-Fonden Kultur mm i Nordvendsyssel  
5/1 Odense Kommune Musikarrangementer  
15/1 Statens Kunstfond Scenekunst for børn, unge og voksne  
15/1 Statens Kunstfond Scenekunst - internationale aktiviteter   
15/1 Statens Kunstfond Komponistaftaler  
15/1 Københavns Kommune Koncerter  
20/1 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse  
23/1 KODA Projektpuljen Større projekter eller kommunikationstiltag  
29/1 Statens Kunstfond Arbejdslegater - musik  
31/1 Energi Fyns Almene Fond Kulturelle projekter på Fyn  
31/1 Giro 413 Socialt dårligt stillede børn og unge  

Februar 2020

  1/2 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktiviteter på Fr.berg
  1/2 Fondet for DK/S samarbejde Kultursamarbejder
  1/2 Aalborg Kommune Kulturpuljen
  1/2 Aarhus Kommune Kulturarrangementspuljen
  1/2 SNYK Projektstøtte, eksperimenterende ny musik
  1/2 SNYK International transportstøtte
  1/2 Færchfonden Nordvestjylland, velgørende formål
  1/2 Liljeborgfonden  Børn, unge, Kultur i Roskilde
  1/2 DJBFA Arbejds- og projektlegater
  2/2 Lauritzen Fonden Udsatte børn, kultur
  3/2 Nordisk Kulturfond Nordisk kulturliv
  3/2 NORDBUK Børn og unges egne nordiske projekter
  3/2 TEMPI Eksportpuljen
  4/2 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte
  9/2 Jyllands-Postens Fond Sociale og kulturelle projekter
15/2 Nathalie Kajé's samt Victor Petersen og hustrus legat Cirkusartister o.l.
15/2 Dronning Margrethes & Prins Henrik Kulturelle, videnskabelige og sociale formål
15/2 S.C. Van Fonden Kulturudveksling Danmark & Kina
15/2 Spar Nord Fonden Kultur, udvikling
19/2 Axel Muusfeldts Fond Bl.a. kunst og kultur
19/2 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle formål
20/2 I.F. Lemvigh Müllers Fond Kulturelle formål
21/2 3F`s medie-og kulturfond Kulturprojekter, som 3F’s medl. får glæde af
21/2 Kulturkontakt Nord Netværksstøtte
26/2 Brødrene Hartmanns Fond Velgørende formål
27/2 KODA Vækstlagspuljen Sangskrivere og komponister
28/2 Fødselsdagsmindefond for Lis Jantzen  Amatørorkestre

Marts 2020

 1/3 Glashofs Legat Kunstneriske og sociale formål
 1/3 Louis Petersens Legat Kultur, børn
 1/3 Dansk-Færøsk Kulturfond Kulturformidling ml Færøerne og DK
 1/3 Simon Spies Fonden Aktiviteter, som kommer mange til gode
 1/3 Frimodt-Heineke Fonden Almennyttige og velgørende formål
 1/3 Statens Kunstfond Arbejdslegater skabende scenekunstnere
 1/3 DKF/KODA Arbejdslegat  Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Bestillingshonorar Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Mentorforløb Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Produktionspulje Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Rejselegat Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DPA/KODA PR og markedsføring Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Rejselegat Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Uddannelse  Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Track og topliners Det populære og kommercielle felt
 1/3 Region Syddanmark Kulturpuljen
 1/3 Kulturfonden Finland-Danmark DK-FI kulturprojekter
 1/3 Husmans Fond Almenvelgørende og kulturelle formål
 1/3 FashionForest legatet  Forskning mm. kunstneriske fag
 1/3 Gudrun Og Palle Mørchs Mindefond Kultur mm, Nordjylland
 1/3 Den Grønlandske Fond Bl.a. kulturformål
 1/3 Færchfonden  Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
 2/3 Statens Kunstfond Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje
 3/3 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
 3/3 Statens Kunstfond Open Call: Huskunstner Artist in Residency
 4/3 Fogs Fond Kultur, udd., unge, lokalområdet
 5/3 Nordisk Kulturkontakt Nordiske kulturprojekter
 7/3 Kraks Fond Kulturelle aktiviteter
11/3 Kbh.'s Kommune musikudv. Støtte til koncerter
12/3 Dansk Skuespillerforbund Produktionsstøtte
15/3 Clara Lachmanns Fond  Fremme af skandinavisk samhørighed
15/3 Odense kommune Musikpulje  Musikarrangementer 
16/3 Krp. Frederik og Marys Fond Humanitære, sociale, kulturelle formål mm.
22/3 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
26/3 Koda Udgivelsespuljen
31/3 Sonning-Fonden Almennyttige og kulturelle formål
31/3 San Cataldo Stipendieophold

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS