Andre fonde og puljer

September 2019

  1/9 Tryg Fonden  Sikkerhed, sundhed, trivsel
  1/9 KODA/DKF arbejdslegat Til komponister
  1/9 Dansk Komponist Forening Produktionspulje og Komponistmidler
  1/9 KODA/DKF Bestillingshonorar Bestillinger af ny dansk musik
  1/9 KODA/Musikforlæggerne Koncertvirksomhed, tour support og festivals 
  1/9 KODA/DPA PR og promovering, populær og kommerciel musik
  1/9 KODA/DKF rejselegat Komponister indenfor kunstmusik
  1/9 KODA/DPA rejselegat Sangskrivere, komponister, mm.
  1/9 KODA/DPA Track og topliners
  1/9 KODA/DPA Uddannelsespuljen 
  1/9 Frimodt-Heineke Fonden  Kunstneriske og kulturelle formål
  1/9 Glashof Legatet  Kunst, videnskab og sociale formål
  1/9 Clara Hansens Mindelegat Bl.a. kunstneriske formål i Esbjerg
  1/9 DJBFA Arbejds- og projektlegater
  1/9 Frederiksberg Kommune  Musikaktiviteter
  1/9 Frederiksbergfonden Kunst og kultur,Frederiksberg
  1/9 LB Fonden Undervisning, kultur. 2019 tema: FNs verdensmål
  2/9 Øernes Kunstfond  Kultur og Erhverv
  2/9 Den Jyske Kunstfond  Kultur og Erhverv
  2/9 Fogs Fond Almennyttige og velgørende formål
  2/9 TEMPI  World, folk: udviklingspulje, eksportpulje
  2/9 Axel Muusfeldts Fond bl.a. kultur og kunst
  3/9 DPA Projektlegater
  4/9 Dansk Skuespillerforbund Gramexmidler, i begrænset omfang til musikudg.
15/9 Music Export Denmark  Eksportstøtte markedsudvikling
15/9 Salling Fondene Kunst og Kultur i Århus og Østjylland
16/9 Statens Kunstfond Komponistaftaler
17/9 Dr. Ingrids Romerske Fond Studieophold i Rom
18/9 Region Nordjylland  Kulturpulje, stor
19/9 Nordisk Kulturkontakt  Kultur og kunstprogrammet
20/9 15 juni fonden Kunst og kulturelle formål, sociale formål
25/9 KODA - projektpuljen Events, kampagner mm. med fokus på ny musik
26/9 Nordisk Kulturkontakt Støtte til netværk

Oktober 2019

1/10 Den Grønlandske Fond Kultur, Grønland og DK
1/10 Weyse Fonden  Dansk Guldaldermusik
1/10 Hannibal Sanders Fond Kunstneriske formål
1/10 Dansk Musiker Forbund  Udgivelser, studieophold, turné  m.m. 
1/10 O. & H. Svenningsens Fond  Kulturprojekter m.m. 
1/10 Fondet for DK/S samarbejde Samarbejde mellem DK og S
1/10 Kodas kulturelle midler Udgivelsespulje
1/10 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/10 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
1/10 Statens Kunstfond Internationale besøgsprogrammer - Musik
1/10 Statens Kunstfond  Internationalt udvikling og netværk
1/10 Statens Kunstfond Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
1/10 Statens Kunstfond Internationale koncertaktiviteter - Klassisk musik
1/10 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
1/10 Færch Fonden Kultur og almennyttige formål
1/10 JazzDanmark Puljen  Rejsestøtteordningen
1/10 Region Syddanmark Kulturpuljen
1/10 Aarhus Kommune Kulturarrangementspuljen
1/10 Frederiksbergfonden Kunst og kultur, Frederiksberg
1/10 SNYK  Eksperimenterende musik og lydkunst
4/10 Lauritzen Fonden Udsatte børn og unge herunder kultur
15/10 Odense kommune Musikpulje
15/10 Levende Musik i Skolen Skolekoncerter via LMS
15/10 Albani Fonden Bl.a. almene kulturelle formål i syd DK
15/10 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem Danmark/Island
15/10 Music Export Denmark Eksportstøtte til markedsudvikling
21/10 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte 
25/10 Region Nordjylland Kulturpulje, lille

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS