Løbende ansøgningsfrister

A. P. Møllers & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond - almene formål m.m.

Arbejdernes Landsbank - videreuddannelse og efteruddannelse

Augustinus Fonden - almenvelgørende kunstneriske formål

Beckett-Fonden - Arrangementer, projekter m.m.

Bikuben Fonden - unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst

Bodil Pedersen Fonden - kulturelle, videnskabelige og humanitære formål

Brebølfonden - kunstnerisk virksomhed mm

Brødrene Hartmanns Fond - bredt søgeområde indenfor samfundslivet

BUPL's Solidaritets & Kulturfond - projekter og arrangementer med kulturelt formål

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat - Carl Nielsens musik mm

C.W. Strandes Legatfond - Videreuddannelse, projekter, arrangementer m.m.

Codan Fonden - Humanitære, sociale og almennyttige formål

Dansk Jazzmusikerforening - efteruddannelse

Dansk Tennis Fond - bl.a. kultur "formål, som bestyrelsen finder værdige".

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse - kunstnere og kunsthåndværk (under 40 år)

Det Obelske Familie Fond - kunst og kultur

DPA/ KODA - den faglige pulje. Writing camps, prisfester, oplysnings- eller uddannelsesprojekter, teater og festivaler mm

Egmont Fonden - projekter målrettet børn og unge

Erda & Christian Schrøders Fond - Støtter musikliv i Danmark - særligt amatørmusik

Familien Hede Nielsens Fond - Kulturelle formål, primært lokalt

FLS Industries A/S Gavefond - humanitære og kulturelle aktiviteter

Frederiksberg Kommune hurtigpuljen - kultur og fritidsaktører

Fredsfonden - græsrodsprojekter især med fokus på menneskerettigheder og etniske mindretal

Færch Fonden - støtte til nordvestjyske kulturarrangementer samt almennyttige formål

Gangstedfonden - kunst og kultur

Hempelfonden - kulturelle, sociale og humanitære formål

Knud Højgaards Fond - kulturelle, sociale og samfundsmæssige aktiviteter

KODA Kultur - flere puljer: Akut markedspulje, Arbejdsophold i Copenhagen Studio, Arbejdsophold i London og Los Angeles, Camps, Den faglige pulje, Den kommercielle projektpulje, Flowpuljen, Karrierecoaching

Konsul George Jorck & hustru Emma Jorcks Fond - kunst og kultur

Korsangernes fællesråd

Kulturkontakt Nord - kunst og kulturinitiativer i Norden, skiftende deadlines

Københavns Kommunes lokalpuljer  - lokale kulturprojekter, skiftende deadlines

Legofonden - forskning og udvikling

Louis Hansen Fonden - kunstneriske formål

Music Export Denmark - rock og pop projekter

NAPA - Kulturstøtte, Grønland, Norden under 100.000

Nordea Fonden - folkelig deltagelse i kunst og kulturlivet

Nordisk Film Fonden -  tiltag, der fremmer dansk film og tv

Ny Carlsberg Fonden - til fremme af kunst i DK

Ole Kirks Fond - kulturelle projekter, der afprøver nye idéer

Otto Bruuns Fond - velgørende formål

Politiken-fonden - kulturelle formål

Solistforbundet - solisters professionelle virke i Danmark

Solistforeningen

Spar Nord Fonden -  kulturel udvikling i bankens virkeområde

Sportgoodsfonden - mangfoldighed, velgørende formål

Sunds Fond - kunst, videnskab og andre almennyttige formål.

Sydbanks Fonde - almennyttige, velgørende formål over hele landet.

Toyota-Fonden - velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere

Tryg Fonden - sikkerhed, sundhed og trivsel

Tuborgfondet - unge og organisationer, der styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft

VELUX Fondene - bl.a. projekter, som relaterer sig til kultur og samfund

William Demant Fonden - kultur mm

ØKs Almennyttige Fond - kulturelle relationer imellem Danmark og Asien

Østifterne - arbejder for at sætte omtanke på dagsordenen

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS