Udbetaling af tilskud

 • Det er kun den person eller organisation, der har ansøgt og modtaget tilskuddet, der kan henvende sig og anmode om udbetaling af tilskud
  .
 • Et tilskud fra DAF kan først komme til udbetaling, når projektet er igangsat.
   
 • Der skal anmodes om udbetaling af tilskud inden fristen, som står anført i tilsagnsmailen. Tilskud, der ikke er udbetalt, går tilbage i puljen.
   
 • Udbetaling kan kun ske ved henvendelse pr. mail til DAFs bogholder Lene Salling på  .
  Der skal vedhæftes dokumentation for udgifter forbundet med det ansøgte projekt (faktura/kvitteringer, flybillet, cd/dvd, program eller lign.) samt oplyses
  reg. og kontooplysninger samt CPR-/SE-/CVR-nummer. 
   
 • Husk at kreditere DAF på cd/dvd-udgivelser, forestillinger, shows og film hvor det er muligt. 
   
 • Øvrige spørgsmål vedr. udbetaling kan rettes til Dansk Artist Forbund på tlf. 3332 6677.

Tilskud og dagpenge

Er du medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at et tilskud kan have indflydelse på din dagpengeret, og vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse, hvis du har spørgsmål i denne forbindelse.

Skat og viderefordeling

Vi gør opmærksom på, at tilskuddet indberettes til SKATs eIndkomst-register, og vi anbefaler dig at tjekke, om indberetningen er korrekt i din skattemappe hos SKAT. Modtager du tilskud på vegne af flere personer, skal du være opmærksom på, at du som ansøger skatteoplyses på hele beløbet. Du kan dokumentere viderefordeling af beløbet overfor a-kasse eller SKAT i et splitbilag.

Læs mere om eIndkomst-registret

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS