Artisten

Fagblad udgives af Dansk Artist Forbund


Fagbladet ARTISTEN indeholder artikler om aktuelle emner for udøvende kunstnere - og har fokus på udviklingen i det kunstneriske arbejdsmarked, gode historier oplevet på livescener eller i studiet. Der er kulturpolitiske rapporter og kommentarer og info om hvordan faglige sager forløber i samspillet med artisternes branche. 

ARTISTEN fungerer også som medlemmernes vindue til hinanden og til omverdenen. Bladet er medlemsblad for forbundets 1400 medlemmer og bringer inspirerende nedslag fra medlemmernes shows, udgivelser og turnéer. Udgivelser eller optræden anmeldes ikke i fagbladet.

Artisten udkommer 2 gange årligt i et oplag på 3.000.
- udgivelse af Artisten #2 2021 er udskudt til primo 2022 

Næste nummer af Artisten udkommer januar 2022

Kontakt redaktionen for reservation af annonceplads - næste deadline er 5. december 2021.

Kontakt til redaktionen

Materiale til bladet kan sendes til

Læs ARTISTEN online

LÆS: Seneste udgave af ARTISTEN   

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS