Dagsorden for Dansk Artist Forbunds generalforsamling 18. maj 2022 kl. 17

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Forelæggelse af den reviderede gennemsigtighedsrapport 2022 

6. Beslutning om anvendelse af midler, som forbundet modtager fra kollektive forvaltningsorganisationer 

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand (ikke på valg i 2022)

9. Valg af bestyrelse (jf. § 14 stk. 3)
- To bestyrelsesmedlemmer for tre år (Brian Rice og Sunniva Byvard genopstiller)
- Et bestyrelsesmedlem for et år (Marianne Lewandowski genopstiller)
- To suppleanter for et år (Benjamin Koppel genopstiller - Kajsa Brohlin stiller op)

10.  Valg af to kritiske revisorer

11. Klager over bestyrelsens afgørelser, jf. § 9 stk. 2 og § 15 stk. 3

12. Eventuelt
 


Tilmeld dig spisning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der mad og musik. Ønsker du at spise med, må du meget gerne  - senest den 18. maj.
 


Fuldmagt

Hvis du, som er medlem, ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne. Hvert medlem kan højst medbringe 2 fuldmagter. Download fuldmagt, udfyld og medbring på generalforsamlingen. 
 


Vedtægter

Her kan du læse Dansk Artist Forbunds gældende vedtægter
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS