Dagsorden for Dansk Artist Forbunds generalforsamling 25. maj 2021 kl. 17

Generalforsamlingen afvikles digitalt på Zoom. Tilmelding nødvendig og der er check-in fra kl. 16.45.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Forelæggelse af den reviderede gennemsigtighedsrapport 2020 

6. Beslutning om anvendelse af midler, som forbundet modtager fra kollektive forvaltningsorganisationer 

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand (ikke på valg i 2021)

9. Valg af bestyrelse (jf. § 14 stk. 3)
- To bestyrelsesmedlemmer for tre år (Helle Henning og Betina Følleslev genopstiller)
- To suppleanter for et år (Marianne Lewandowski genopstiller)

10.  Valg af to kritiske revisorer

11. Klager over bestyrelsens afgørelser, jf. § 9 stk. 2 og § 15 stk. 3

12. Eventuelt
 


Tilmeld dig for at deltage og stemme

Tilmelding er nødvendig for at få adgang og stemmeret. Tilmeldingen er ikke bindende, men sikrer, at du modtager deltagerlink til onlinemødet og kan stemme på generalforsamlingen. 

Tilmeld dig her

Sidste frist for tilmelding er 25. maj 2021 kl. 12
 


Vil du stille op til bestyrelsen?

Medlemmer, som ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant, bedes melde deres kandidatur senest mandag d. 10. maj 2021. Skriv et par ord om dig selv og din motivation og send mail til 
 

Fuldmagt

Hvis du, som er medlem, ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne. Hvert medlem kan højst medbringe 2 fuldmagter. Download fuldmagt, udfyld og indsend til   senest tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 12. 
 


Vedtægter 2021

Her kan du læse Dansk Artist Forbunds gældende vedtægter - Vedtægter 2021
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS