Fakta om ordning for kombinatører

Der er indgået politisk aftale om en særlig kunststøtteordning, som skal supplere de øvrige hjælpepakker. 

Ordningen giver i modsætning til hjælpepakken for selvstændige og freelancere mulighed for at kompensere tab på både A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed.

Ordningen giver dermed en delvis løsning for de såkaldte kombinatører, som ikke har tilstrækkelig B-indkomst til at søge i den anden hjælpepakke men ville have kunnet søge, hvis de måtte medregne deres A-indkomst.

Kun kunstneriske indtægter er omfattet
Til gengæld gælder ordningen udelukkende for kunstneriske indtægter, og man vil derfor ikke kunne medregne andre tab, som ikke relaterer sig til det kunstneriske virke.
Kombinatører, som har tilstrækkelig A- og B-indkomst fra deres kunstneriske virke til at opfylde kunststøtteordningens indkomstkrav, vil altså kunne søge, mens kombinatører med indtægter fra andre områder fx et bi-job som bartender eller handicaphjælper vil være afskåret fra at søge, hvis de ikke opfylder de økonomiske krav uden at medregne disse indtægter.


Betingelser for at søge kunststøtteordningen

De økonomiske betingelser minder om kriterierne fra hjælpepakken:

•    Man skal have haft en samlet A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed fra sit kunstneriske virke på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr.

•    Kunststøtteordningen er mere fleksibel end de andre hjælpepakker i den forstand, at den tager højde for, at man som kunstner ofte vil have varierende indtægter. Derfor skal ovenstående min. være opfyldt i ét af årene 2017, 2018 eller 2019

•    Minimumskravet er en gennemsnitlig indkomst på 8.333 kr. om måneden og dermed lavere end efter hjælpepakken for selvstændige og freelancere, hvor kravet er gennemsnitligt 10.000 kr. om måneden

•    Man skal have et forventet tab på min. 30 % af sit kunstneriske virke i perioden 9. marts-8. juni 2020

•    Som i hjælpepakken for selvstændige og freelancere er man afskåret fra at søge, hvis man har en personlig indkomst i 2020 på mere end 800.000 kr.

•    Opfylder man betingelserne, kan man få dækket 75 % af sit tab, dog max. 23.000 kr. om måneden svarende dvs. samlet 69.000 kr.


Ordningen kan ikke søges hvis

 - man har søgt kompensation fra andre hjælpepakker, men efter vores oplysninger, vil det være muligt at tilbagekalde evt. andre ansøgninger.

- man har ret til andre offentlige ydelser, herunder dagpenge. Gælder dog ikke efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge vil dog blive modregnet i kompensationsbeløbet. 

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS