Generalforsamling 2018

Dansk Artist Forbund afholder hvert år generalforsamling, hvor forbundets regnskab godkendes og der stemmes om rammerne for forbundets rettighedsforvaltning. 

I 2018 skal der også vælges suppleanter til bestyrelsen samt kritiske revisorer til at gennemgå regnskabet.


Generalforsamling den 23. maj 2018 kl. 17.

•    Formandens beretning

•    Regnskab og gennemsigtighedsrapport

•    Rettighedsforvaltning - generelle principper

•    Valg af kritiske revisorer og suppleanter til bestyrelsen     


Se den fulde dagsorden og forbundets vedtægter.


Sted: Dansk Artist Forbund, Dronningengade 68, 4, 1420 København K.


Valg af suppleanter

Der skal vælges to suppleanter til forbundets bestyrelse. Ønsker du at stille op, skal navn
og motivation indsendes senest den 30. april 2018 til

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan du give en fuldmagt til et andet medlem af Dansk Artist Forbund, der kan stemme på dine vegne. Hvert medlem må maksimalt medbringe 2 fuldmagter. Udfyld og print fuldmagt

Refundering af transportudgift

Medlemmer bosat vest for Storebælt, kan få transportudgifter refunderet (DSB-takst).  


Alle medlemmer indkaldes direkte 3 uger inden generalforsamlingen.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS