Generalforsamling 2020

Dansk Artist Forbund afholder hvert år generalforsamling, hvor forbundets regnskab godkendes
og der stemmes om rammerne for forbundets rettighedsforvaltning. 

I 2019 er der valg til formandsposten samt bestyrelse og i lighed med de øvrige år skal der også
vælges kritiske revisorer til gennemgang af regnskabet.


Generalforsamling den 19. maj 2020 kl. 17.

•    Formandens beretning

•    Regnskab

•    Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2019 

•    Bekræftelse af generelle principper for rettighedsforvaltning  

•    Valg af formand  

•    Valg af bestyrelse  

•    Valg af kritiske revisorer     
 

Alle medlemmer indkaldes direkte 3 uger senest inden generalforsamlingen.



Stil op til DAFs betyrelse eller som formand

Medlemmer kan stille op til enten bestyrelse, suppleantpost eller posten som formand.

Vil du stille op til bestyrelsen?
Skriv og tilmeld dit kandidatur til næstformands  ​​​​​​

Vi du høre mere om hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen?
Stil dine spørgsmål til bestyrelsesmedlem .

Hvis du stiller op som formand
Skriv og tilmeld dit kandidatur hos næstformand Asger Steenholdt

Frist for at stille op til bestyrelse / formand er tirsdag den 5. maj 2020 kl 12.
 



OM GENERALFORSAMLINGEN 

Alle medlemmer er velkomne. Regnskab 2019 forelægges og gennemgås på dagen. 

Se den fulde link dagsorden og forbundets vedtægter.

Sted: Dansk Artist Forbund, Dronningengade 68, 4, 1420 København K.

Refundering af transport

Medlemmer bosat vest for Storebælt, kan få transportudgifter refunderet (DSB-takst).  

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS