Kandidater til formand og bestyrelse

Der er valg til formands- og bestyrelsesposter på DAFs generalforsamling den 16. juni.

Se alle kandidater herunder.

Valg af formand
DAFs nuværende formand Lena Brostrøm genopstiller ikke, men peger på bestyrelsesmedlem Sara Indrio som artisternes nye frontfigur.

Valg til bestyrelsen
Der er også valg til DAFs bestyrelse, der tæller 7 medlemmer + 2 suppleanter + formanden.
Listen af kandidater tæller både nye navne og nuværende bestyrelesmedlemmer.

Stem på op til 9 kandidater
Medlemmer, der deltager i GF kan stemme på op til 9 kandidater. 
Info om stemmeafgivning sendes ud efter vi har modtaget din tilmelding til GF. 

Formandskandidat

Foto: Isak Hoffmeyer

Sara Indrio - solist 

Uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København og har stor erfaring som session-musiker og solist. Har udgivet fem albums som musiker, producer og sanger/sangskriver og skrevet musik til film, TV serier og teater-forestillinger. I kraft af en journalistisk uddannelse har Sara løbende skrevet om kulturpolitik og brancheforhold, bl.a. i fagbladet Artisten.

"Jeg brænder for at være med til at skabe et mangfoldigt og retfærdigt arbejdsmarked for kunstnerne, og for at styrke DAFs medlemmer og deres kollegaers rolle som økonomiske
og kulturelle aktiver i fremtidens samfund.


Se også facebook og website
 


12 kandidater på valg til DAFs bestyrelse

Asger Steenholdt, instrumentalist og næstformand

Mere end 30 års arbejde som professionel musiker både som sideman med bl.a. Lars H.U.G., Caroline Henderson, Love Shop  m. fl., en lang karriere som medlem i Big Fat Snake og en del egne udgivelser. Bruger musikkens kompetencer i sit arbejde som procesfacilitator, ledercoach og konsulent.

“Jeg arbejder for at udvikle forbundet så det fortsat kan inspirere og støtte både unge og ældre kunstnere også i de skiftende vilkår der er på kunstnernes arbejdsmarked. Medlemmerne skal være i centrum, og jo mere smidige og effektive vore processer er i forbundet, jo mere kan vi være der for jer!"

Ønsker genvalg til bestyrelsen
 


Betina Følleslev - sanger

Sanger og sangskriver i duoen Strawberry Blonde, i soloprojektet SOLSORT samt børnemusik-trioen Bjørnetjenesten, har udgivet 4 albums. Uddannet Cand. mag. i Designledelse (SDU+Designskolen, Kolding), fokus på brobygning ml. kreative fag/processer og forretningsudvikling. Arbejder desuden med kreative pop-up workshops, kulturel konceptudvikling og festivalledelse.

"Jeg brænder for at skabe bedre rammer og forståelse for kunstnernes felt, de kreative og mangfoldige brancher, der ikke altid passer ind i
systemernes kasser. Bedre vilkår for kombinatører og større diversitet
i musikbranchen."

Se mere på instagram
 


Foto: Philippe Motet Jessen

Bryan Rice, solist

Etableret sanger/sangskriver indenfor engelsk-sproget pop. Har udgivet en lang række solo-album og hit-singler i ind- og udland. Selvlært DIY-artist med eget label og musik-iværksætter, der gerne involverer og ytrer sig. Uddannet fra DMJX i Social Medie strategi samt CBS i Spansk og Engelsk.

”Jeg vil gerne gøre en forskel for det forbund, som i mine 15 år i musikbranchen, har gjort en kæmpe forskel for mig. Jeg har et stort indblik i alle underholdningsbranchens facetter og et politisk drive der tit presser sig på. Kulturen har tydeligvis ikke særlig stor politisk prioritet i DK, og det
brænder jeg for at ændre på”.

Se mere på facebook og website 
 


Gry Møller Lambertsen, artist og producent

Artist indenfor nycirkus og medstifter af produktionshuset ”DYNAMO” i Odense.
Arbejder for anerkendelse og kendskab til nycirkus-genren, etablering af øvelokaler, scenerum og samarbejde på tværs af scenekunstneriske genrer og lande.

"Jeg brænder særligt for at udvikle og forbedre infrastukturen for cirkus i Danmark i alle led, her både fysisk arbejdsrum, kurser, videndeling, lønforhold, og arbejder for flere kunstneriske samarbejder på tværs af genrer."

Se mere på facebook

Ønsker genvalg til bestyrelsen
 


Foto: Claus Peuckert

Helle Henning - sanger & sangskriver

Uddannet på RMC i København og er sanger i BLAST, Singers og Helle Henning Kvartet. Har stor live-erfaring fra både DK og mange turneer i udlandet. Med-opfinder af skriveværktøjet "Ordstormer". Har også et ben i undervisningsverdenen som lærer i sang, sangskrivning og pædagogik på Syddansk Musikkons. Har udgivet 3 albums i eget navn, udkommer med nyt album og bog til efteråret. 

"Jeg har stærkt fokus på at kulturens egentlige indholdsskabere får ordentlig betaling for deres arbejde og interesserer mig meget for, hvordan vi kan skabe gode vilkår for det lange liv i musikbranchen-også i fremtiden. Jeg kæmper for diversitet og for at vi fortsat værner om kunstnerens ophavsrettigheder".

Ønsker genvalg til bestyrelsen
 


Foto: Christina Jensen

Linette Damsted - solist

Har de sidste tre år siddet i DPA´s bestyrelse og arbejdet for Koda. Er skabende og udøvende artist MOZAÍK og uddannet fra Statskundskab med speciale i ophavsret og musikorganisationers påvirkning på de politiske beslutningsprocesser.

"Jeg vil skabe mere stabile arbejdsvilkår ved at styrke professionaliseringen af det kreative erhverv. Jeg vil styrke vores blik på vores forretningsmodeller og skabe alliancer, der stiller os i gode forhandlingspositioner, så vi kan skabe attraktive politiske aftaler."

Se mere på instagram og website
 


Foto: Alex Høgh Andersen

Mads Langer - solist, sangskriver og producer

Multiinstrumentalist, sanger og sangskriver med 6 albums og talrige singler på cv’et. Mads har løbende gennem sin karriere deltaget i den offentlige debat. Både med kronikker og tv-indslag.

“Jeg har et brændende ønske om at bruge min stemme og min platform til at sætte musik, kreativitet og kultur i det hele taget på dagsordenen i en politisk kontekst. Jeg føler, at DAF er et godt sted at sætte skibe i søen fra.”

Se mere på facebook
 


Marianne Lewandowski, musiker.

Udd. på Det Jyske Musikkonservatorium. Turnerer fast med Tina Dickow og Lis Sørensen. Har turne-ret med Agnes Obel, Dorthe Gerlach, Helgi Johnson m.fl. Musiker i div. TV-shows. Erfaring med undervisning, session-arbejde og børneteater. 

"Den sidste tid har afsløret, at mange, af de politikere, der skal tale vores sag og lovgive om vores arbejdsvilkår, ikke er opdaterede på, hvordan danske artisters arbejdsliv er sammen-sat. Jeg vil rigtig gerne arbejde for, at oplyse og bygge bro mellem os, som arbejder i kulturen, dem der bruger den og dem der sætter rammerne
for den
."

Se mere på facebook
 


Sunniva Byvard - artist, cirkus 

Arbejder for at styrke de professionelle artister indenfor cirkusgenrerne. Ønsker et stærkere og mere kvalitetssikret samarbejde mellem artist og arbejdsgiver, f.eks. via en bookingplatform og specifikke retningslinjer for aftaler omkring nycirkusjobs.

“Jeg vil fortsat være med til at udbrede kendskaben til den fysiske scenekunst og til cirkus. Støtte vores medlemmer i de projekter de spirer, motivere dem der gerne vil så og sikre at vi kan altid gør vores bedste til at viderebringe de nødvendige redskaber til livet som artist.”

Ønsker genvalg til bestyrelsen

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS