Kompensationsordninger der dækker vinteren 21/22

Kompensationsordninger til kunstnere og arrangører dækker perioden fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022. Bemærk, at alle ordninger ikke er åbne endnu.
 

Kunststøtteordningen

Kompensationsordningen stiller krav om omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
Ordningen kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen.


Kompensation for selvstændige

Giver selvstændige og freelancere med tab mulighed for at søge kompensation for perioden 1. december til 31. december 2021. Søges her hos Erhvervsstyrelsen  
 

Kompensation til særlig sæsonafhængige kunstnere

Kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, som oplever en særligt stor omsætningsnedgang i perioden fra 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 på tilsvarende vilkår som den kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var gældende i december 2020.
Ordningen kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen
 

Faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Søges hos Erhvervsstyrelsen
 

Kompensation til arrangører af større arrangementer

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.
Ordningen kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen og forventes åben løbet af januar.
 

Kompensation til arrangører af mindre arrangementer

Den nye ordning, der kan skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).
Ordningen kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen og forventes åben løbet af januar. 
 

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret.
Ordningen kan søges hos Slots- og Kulturstyrelsen 
 

Kontrakter ifm. aflyste arrangementer

Aftalepartierne opfordrer arrangørerne til, at arrangørerne fortsat skal stå ved indgåede kontrakter med kunstnere og dækkes via arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye  annulleringsbestemmelser om aflysning. Dette vil også gælde for ordningen for mindre spillesteder. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til kompensationstrappen.

Find mere info hos Kulturministeriet eller på Virksomhedsguiden.

Kontakt Kulturministeriets corona-hotline på 33 74 50 00.

webiar

 
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS