Når du skal søge Kunststøtteordningen

I denne Q & A kan du få svar på de fleste spørgsmål om hjælpepakken 'Den midlertidige kunststøtteordning - også kaldet Kunststøtteordningen.

Du kan også se vores video der gennemgår vilkårene i DAFs videoguide til udvidet hjælpepakke.
 

Hvem kan få hjælp via kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene, som har haft:

  1. en indtægt fra kunstnerisk virksomhed på 100.000-800.000 kr. i ét af de foregående tre år (2017, 2018, 2019), og
     
  2. som kan sandsynliggøre et tab af indkomst fra kunstnerisk virke på min. 30% ved fremvisning af annullerede kontrakter eller lign., og/eller som kan sandsynliggøre et tab af indkomst fra kunstnerisk virke på min. 30 pct. med henvisning til indtjening fra kunstnerisk virke i tidligere år (2019, 2018, 2017), dvs. bruge en referenceperiode, og
     
  3. som ikke tjener over 800.000 kr. i personlig indkomst i 2020.

Det er dertil et generelt krav, at dit tab skal være en direkte eller indirekte følge af mindst én af de såkaldte ”Covid-19 restriktioner” – se nedenfor.

Ordningen dækker både A- og B-indkomst, samt overskud fra selvstændig virksomhed. Indtægtskilden er ikke så vigtig. Afgørende er, at der tale om indtægter fra professionelt kunstnerisk virke.

Folkepensionister og efterlønsmodtagere, kan ligeledes være omfattet af ordningen, hvis de opfylder betingelserne.

Du er ikke omfattet af ordningen, hvis dit tab er dækket af en forsikring eller du er på anden offentlig ydelse såsom dagpenge eller SU. Supplerende dagpenge er ingen hindring, men vil dog blive modregnet i kompensationen.
 

Hvilke perioder kan søges?

Du kan nu søge om støtte for tabt indtægt for følgende perioder:

1 . september – 31. oktober 2020

1. november – 31. december 2020

Begge ovenstående perioder kan ansøges i samme ansøgning.
 

Covid-19 restriktioner – hvad er det?

Ud over de angivne tre indtægts-betingelser ovenfor, skal dit tab være en direkte eller indirekte konsekvens af én af ”Covid-19 restriktionerne”:
i.    Forbud mod at holde åbent
ii.    Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
iii.    Grænselukninger
iv.    Forhindringer i rejseaktivitet grundet Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

NB! Er dit show fra den 26. oktober og frem til 31. december, så kan du også få kompensation hvis dit event er aflyst grundet det lille forsamlingsforbud på 10 personer. Men det gælder desværre kun fra den 26. oktober og altså ikke før.
 

Hvad betyder det at være indirekte ramt af en restriktion?

At man er blevet ramt indirekte af en restriktion, kan f.eks., være når der for natklubberne eller spillestederne foreligger et forbud mod at holde åbent. Dette forbud gælder direkte for spillestedet, men indirekte dig som kunstner fordi du skulle have spillet der.
 

Hvordan opgør jeg mit tab, herunder dokumenterer tab på min. 30%?

Du kan enten opgøre dit tab grundet Covid-19 med 1) sandsynliggjorte aftaler og konkrete aflysninger i kompensationsperioden eller 2) ved sammenligning med en referenceperiode på de tilsvarende måneder fra ét af de seneste tre år 2019, 2018 eller 2017. Man kan frit vælge hvilket år.

Med tabsopgørelse ved sandsynliggjorte aftaler og konkrete aflysninger ser du på, hvor meget du samlet skulle have tjent i kompensationsperioden før aflysningerne, og derefter på hvor meget (hvis noget overhovedet) du reelt kommer til at tjene i kompensationsperioden. Differencen mellem disse to tal viser indtægtstabet og det beløb du kan beregne din kompensation ud fra.

Bruges referenceperiode-modellen sammenlignes din forventede faktiske kunstneriske indtægt i kompensationsperioden med dine kunstneriske indtægter i samme periode i et af foregående tre år (2019, 2018 eller 2017)

Denne referenceperiode anvender man så som grundlag for ens beregninger. Man lader som om, at det beløb man får fra referenceperioden, er det samme beløb man også skulle have tjent i kompensationsperioden i 2020, hvis telefonen havde ringet, som den plejer.

Man har også i helt ekstraordinære tilfælde mulighed for at kombinere referenceperioden med enkeltstående konkrete tabte kunstneriske indtægter i samme periode i år. Dette gør man ved at tage udgangspunkt i en referenceperiode i ét af de tre foregående år 2019, 2018 eller 2017 og derudover påvise via aflyste/annullerede skriftlige kontrakter eller aftaler for samme periode i år, at dine forventede kunstneriske indtægter i år, ville være steget markant for den samme periode. Den aflyste/annullerede kontrakt eller aftale skal være indgået før 10. december, 2020.


Hvilken type dokumentation skal jeg sende med min ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsside finder du ”Den Midlertidige Kunststøtteordning” og her er en oversigt over de bilag man skal vedhæfte. Her finder man også det obligatoriske indtægtsskema.

Hvis man tidligere har ansøgt om kompensation via Kunststøtteordningen (for andre kompensationsperioder), så behøver man ikke sende cv og skatteoplysninger igen.

NB: Anvendes referenceperioden skal man via skatteoplysninger, kontrakter, lønsedler eller lignende dokumentere ens indtjening i referenceperioden. Herudover skal man angive hvilken af de 4/5 Covid-19 restriktioner, der er grunden til at ens indtægt er faldet. Det er en personlig afvejning, men man skal vælge den der mest sandsynligt er grunden til at telefonen ikke har ringet (eller ringet så meget som den plejer). Herefter skal man skrive under på en tro- og love-erklæring herom. Så man skal ikke dokumentere at man er ramt af en Covid-19 restriktion under denne model – i stedet underskrive en tro- og love-erklæring.


Hvad får jeg i kompensation?

Du kan få dækket 75 % af dine tabte kunstneriske indtægter, dog maksimalt 23.000 kr. pr måned, og dermed maksimalt et samlet beløb på 92.000 kr. for hele perioden 1. september – 31. december 2020. Kompensationen er skattepligtig.


Hvor og hvordan ansøger jeg?

Du ansøger på direkte og personligt på Slots- og Kulstyrelsens ansøgningside under fanen med 'Den midlertidige kunststøtteordning'.
Selve ansøgningen udfyldes i det ”obligatoriske indtægtsskema”, som er et excel-ark der hentes under fanen ovenfor. Skemaet vil vise, om og i hvilket omfang du kan forvente at få kompensation, så snart det er udfyldt.

NB: Læg mærke at excel-skemaet først beregner tal, når du aktivt øverst i skemaet har valgt om dit tab skal opgøres på baggrund af sandsynliggjorte tab, på baggrund af referenceperiode eller en kombination af de to. 

Deadline for ansøgning er 31. januar 2021.

Har du spørgsmål under vejs i din ansøgning, kan du kontakte Kunststyrelsens Corona-Hotline på nr: 33 74 50 00. 


Må jeg gerne have jobs i kompensationsperioden?

Ja, det må du gerne – men det du tjener, vil blive modregnet i din kompensation.   


Hvad sker der, hvis der er forskel på det forventede tab i ansøgningen og det faktiske tab?

Senest den 1. juni 2021 skal der ske afrapportering. Der kommer yderligere information herom i løbet af januar 2021.
Herefter sker der en efterregulering af den allerede modtagne kompensation i op- eller nedadgående retning. Hvordan dette helt præcis kommer til at foregå og hvilken beregningsmodel de vil anvende, er uklart på nuværende tidspunkt.


Jeg har tidligere søgt denne ordning – samme proces nu?

Hvis man tidligere har fået støtte fra Kunststøtteordningen, så skal den nye ansøgning ikke sendes ind via ansøgningsskema, men i stedet pr. mail til Slots- og Kulturstyrelsen.
Find info om hvordan du søger som tidligere ansøgere i beskrivelsen af Den Midlertidige Kunststøtteordning på slks.dk. 


Hvad betyder det at man giver oplysninger på tro- og love?

Det er en erklæring for at sige, at så vidt man ved, er det man siger eller skriver rigtigt. 
Det betyder så også, at man kan få en bøde eller anden straf hvis man giver urigtige, vildledende eller fortier oplysninger.


Hvad med mine resterende spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål, bør du se vores vejledningsvideo her på hjemmesiden, med gennemgang af både regler og praktisk ansøgning: DAFs videoguide til udvidet hjælpepakke.

Dette er så langt vi kan hjælpe dig her fra DAF. Hvis du herefter alligevel har yderligere spørgsmål henvises til Slots- og Kulturstyrelsens Corona-hotline på tlf. 33745000.
  

20/12-2020 - JST
 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS