Q & A om ansøgning af hjælpepakke

Vi har samlet spørgsmål og svar omkring hjælpepakken for selvstændige og freelancere, så det kan blive lidt lettere at bruge pakken og søge om kompensation.

I vores Q & A FOR ARTISTER herunder kan du læse svarene på de mest udbredte spørgsmål om hjælpepakken, og se regneeksempler på kompensation.

Du kan også få hjælp i vores VIDEOGUIDE TIL HJÆLPEPAKKEN hvor Christina Klein, jurist i DAF, forklarer reglerne i 5 videoer.

Find info om: alle hjælpepakker og særlige ordning for kunstnere med a- og b-indkomst.
Q & A OM HJÆLPEPAKKEN FOR SELVSTÆNDIGE OG FREELANCERE


Hvem er omfattet af hjælpepakken?


Hjælpepakken er for selvstændige virksomheder, enkeltmandsvirksomheder med cvr-nr. og freelancere med B-indkomst.

Ordningen omfatter ikke din eventuelle A-indkomst, men det er på den anden side ikke en hindring, at du også modtager A-indkomst, så længe du opfylder ordningens betingelser. Du kan bare kun få kompensation for det tab, som er omfattet af ordningen, dvs. din omsætningsnedgang eller tabte B-indkomst. Der tales meget om de såkaldte kombinatører, som både har A- og B-indkomst. Problemet er ikke, at man ikke kan være med i ordningen, hvis man har A-indkomst men derimod, at mange ikke kan opfylde indtægtskravene uden at medtælle deres A-indkomst.

Folkepensionister, som driver selvstændig virksomhed med cvr-nr. eller modtager B-indkomst, kan ligeledes være omfattet af ordningen, hvis de opfylder betingelserne.
 


Hvad skal der til for at blive omfattet af hjælpepakken?

Billedligt talt skal du gennem tre døre for at være berettiget til kompensation.

Den første dør du skal igennem er, at du som minimum skal have haft en omsætning eller B-indkomst på gennemsnitligt 10.000 kr. om måneden i 2019 (se længere nede hvordan gennemsnittet beregnes og, hvad der gælder, hvis du ikke haft aktivitet i hele 2019).

Den anden dør du skal igennem er, at du skal have et forventet omsætningstab eller en mistet B-indkomst for perioden 9. marts-8. juni 2020 på min. 30 % (se længere nede, hvordan de 30 % beregnes).

Den sidste dør du skal igennem er, at du ikke må have en personlig indkomst på mere end 800.000 kr. i 2020. Det kan af gode grunde være svært at vide i april, om det bliver et problem, når året er omme, men hvis du allerede nu regner med at komme over, er der ingen grund til at søge. Regner du med at tjene mindre end 800.000 men ender med at tjene mere, skal kompensationen tilbagebetales. Har man en virksomhed med cvr hvor man udbetaler sig selv løn, kan man evt. lade være med at udbetale sig selv løn – det bør man snakke nærmere med sin revisor om.

Kommer du igennem alle tre døre, opfylder du kravene til at søge kompensation for dit tab. Hvad du rent faktisk er berettiget til, afhænger af størrelsen på dit tab, som du kan læse mere om hvordan man opgør i det følgende.

 

Hvordan opgør jeg min gennemsnitlige månedlige omsætning eller B-indkomst for 2019?

Dette spørgsmål handler om dør nr. 1 altså, om du opfylder minimumskravet om en omsætning eller B-indkomst på gennemsnitligt 10.000 kr. om måneden. Som udgangspunkt beregnes gennemsnittet ud fra hele året, men har man ikke haft aktiviteter hele året, kan man i stedet beregne gennemsnittet således.

Virksomheder/enkeltmandsvirksomheder med CVR-nr.:

 1. Har der ikke været aktivitet i hele 2019, beregnes gennemsnittet i stedet ud fra perioden 10. marts 2019-9. marts 2020
 2. Er virksomheden først registreret i CVR efter 9. marts 2019 beregnes gennemsnittet i stedet ud fra perioden fra stiftelsen til d. 9. marts 2020, dog min. en måned

Freelancere med B-indkomst:

 1. Har man som freelancer haft B-indtægt før 10. marts 2019 men ikke i hele kalenderåret 2019 beregnes gennemsnittet i stedet ud fra perioden 10. marts 2019-9. marts 2020
 2. Har man som freelancer haft sin første B-indtægt efter 9. marts 2019, beregnes gennemsnittet i stedet ud fra perioden fra den først registrerede B-indtægt til 9. marts 2020

Fælles for virksomheder og selvstændige:

 1. Såfremt der foreligger særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, som betyder at hverken kalenderåret 2019 eller punkt 1.-2. ovenfor giver et retvisende billede, kan gennemsnittet beregnes ud fra en selvvalgt periode, dog min. en måned. Du skal gøre nærmere rede for disse særlige omstændigheder, og sagsbehandlingstiden vil være længere, når du beregner gennemsnittet ud fra en selvvalgt periode. Barsel og alvorlig sygdom er kun eksempler, så det vides ikke præcist, hvilke andre omstændigheder, der vil blive accepteret som værende særlige.

Nogle arbejdsgivere og bookingbureauer indberetter ikke din indkomst løbende men samlet ved fx årets slutning. I så fald kan du måske få problemer med at dokumentere, at din gennemsnitlige omsætning eller B-indkomst opfylder minimumskravet. Hvis ikke der er indberettet korrekt, kan en tourplan og en specifikation over de enkelte betalinger måske accepteres som tilstrækkelig dokumentation for, at der foreligger særlige omstændigheder. Men ellers bliver arbejdsgiveren eller bookingbureauet nødt til at korrigere sin indberetning.

 

Hvordan sammenligner jeg mit forventede tab med sidste år?

Dette spørgsmål handler om den dør nr. 2 altså, hvordan man sandsynliggør at have forventet omsætningstab eller tabt B-indkomst på min. 30 %. For at kunne beregne sit tab, skal man lave en realistisk sammenligning med en periode med en ”normal” omsætning eller B-indkomst og det man forventer i perioden 9. marts-8. juni 2020. Normalperioden kaldes også referenceperioden, og som udgangspunkt skal sammenligningen ske med andet kvartal 2019, altså perioden 1. april-30. juni 2019. Giver denne periode ikke et realistisk billede, kan sammenligningen i stedet laves med en af følgende perioder.

Virksomheder/enkeltmandsvirksomheder med CVR-nr.:

 1. Har der ikke været omsætning i perioden 1. april-30. juni 2019, sammenlignes i stedet med perioden 1. december 2019-29. februar 2020
 2. For nystiftede virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden 1. december 2019-29. februar 2020, sammenlignes i stedet med perioden fra stiftelsen til 9. marts-2020, dog min. en måned.
   

Freelancere med B-indkomst:

 1. Har man ikke som freelancer haft B-indtægt i perioden 1. april-30. juni 2019, sammenlignes i stedet med perioden 1. december 2019-29. februar 2020
 2. Har man som freelancer haft sin første B-indtægt efter 1. december 2019, sammenlignes i stedet med perioden fra første registrerede B-indtægt til 9. marts 2020, dog min. en måned.


Fælles for virksomheder og selvstændige:

 1. Såfremt der foreligger særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, som betyder at hverken 2. kvartal 2019 eller punkt 1.-2. ovenfor giver et retvisende billede, kan gennemsnittet beregnes ud fra en selvvalgt periode, dog min. tre måneder. Du skal gøre nærmere rede for disse særlige omstændigheder, og sagsbehandlingstiden vil være længere, når du sammenligningen sker med en selvvalgt periode. Barsel og alvorlig sygdom er kun eksempler, så det vides ikke præcist, hvilke andre omstændigheder, der vil blive accepteret som værende særlige.

Hvis man aflægger regnskab, skal omsætningen opgøres efter samme principper som i senest godkendte regnskab.

Nogle arbejdsgivere og bookingbureauer indberetter ikke din indkomst løbende men samlet ved fx årets slutning. I så fald kan du måske få problemer med at dokumentere, at referenceperioden afspejler din normale omsætning eller B-indkomst. Hvis ikke der er indberettet korrekt, kan en tourplan og en specifikation over de enkelte betalinger måske accepteres som tilstrækkelig dokumentation for, at der foreligger særlige omstændigheder. Men ellers bliver arbejdsgiveren eller bookingbureauet nødt til at korrigere sin indberetning.

 

Hvordan opgør jeg mit tab?

Systemet beregner dit omsætningstab eller din tabte B-indkomst i kompensationsperioden ud fra dine oplysninger. Du skal altså ikke selv angive dit tab, det bliver beregnet ud fra de oplysninger, du giver.

Du skal angive din forventede omsætning eller B-indkomst i perioden 9. marts-8-juni 2020. For nogen vil omsætningen eller B-indkomsten være lavere end i ”normalperioden”, for andre vil den være 0 kr.

Du skal medregne hele omsætningen/B-indkomsten, også selv om det ikke er alle dine aktiviteter, der bliver påvirket af covid-19. Er din situation den, at nogle aktiviteter går bedre og opvejer tab på andre, vil det påvirke din ret til kompensation, fordi det er det samlede tab, der kompenseres, ikke den enkelte aktivitet.

Jobs i udlandet medregnes også, hvis man er skattepligtig i Danmark. Virksomheder kan tilsvarende medregne salg til udlandet, så længe det beskattes i Danmark, men evt. omsætning i udlandet må ikke medregnes.

Hvis du i kompensationsperioden modtager betalingen for jobs, der blev afviklet forud for nedlukningen, kan man risikere at ens tab i kompensationsperioden fremstår lavere, end det reelt er. I denne situation vil det være rimeligt at se bort fra disse indtægter, som ikke har noget med kompensationsperioden at gøre, men reglerne er uklare på dette punkt, så det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, om Erhvervsstyrelsen vil acceptere, at sådanne indtægter ikke medregnes.


SE OGSÅ REGNEKSEMPLER:
Sådan kan kompensation udregnes


Hvad får jeg i kompensation?

Hvis du kommer gennem alle tre døre, kan du få dækket 75 % af din tabte omsætning eller mistede B-indkomst, dog max. 23.000 kr. om måneden, dvs. maksimalt 69.000 kr. for de tre måneder i perioden 9. marts-8. juni 2020.

Men det er ikke nok, at du har lidt et tab. Du skal kunne sandsynliggøre, at dit tab er en følge af covid-19. Dit tab må altså ikke være selvforskyldt, fx hvis du uberettiget har aflyst et job inden virus-udbruddet, og du har også pligt til at gøre, hvad du kan for at holde dine aftalepartnere op på deres kontraktlige forpligtelser. Tilsvarende må dit tab ikke være dækket af forsikring eller andre kompensationsordninger, og du skal gøre, hvad du kan for at begrænse dit tab. Når det er sagt, så vil de fleste tab i perioden typisk være covid-19 relaterede, men man skal huske på, at kompensationsordningen ikke er en nem måde at dække andre tab på.

Kompensationen er skattepligtig, men det fremgår endnu ikke af de udstedte regler, om der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

 

Hvordan søger jeg?

Det er allerede muligt at ansøge om kompensation ved at gå ind på virksomhedsguiden.dk. Du kun kan søge en gang. Du kan altså ikke søge kompensation for en del af dit tab nu og resten senere

Der er en ansøgningsportal for selvstændige med cvr, herunder enkeltmandsvirksomheder med cvr og selvstændige uden cvr altså freelancere med B-indkomst. Bemærk at man kun kan være logget ind 30 minutter ad gangen. Det er derfor en god ide at have forberedt sig, inden man går i gang med at søge, men bare rolig dine oplysninger bliver gemt i systemet, hvis du ikke når at blive færdig i løbet af de 30 minutter.

Bemærk, at du senest skal søge d. 30. juni 2020.

Under virksomhedsguiden.dk ligger der yderligere vejledninger til selve ansøgningsprocessen.

 

Hvordan skal jeg dokumentere oplysningerne i min ansøgning?

De oplysninger du giver i forbindelse med ansøgningen om kompensation gives på tro og love under strafansvar. Erhvervsstyrelsen vil i sin sagsbehandling sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som allerede findes i de offentlige registre.

Du skal ikke vedhæfte kopier af kontrakter, korrespondance om aflysning osv., men vi anbefaler at du gemmer den slags dokumentation, da du kan blive udtaget til en stikprøve senere. Mundtlige aftaler og aflysninger er ligeledes bindende men i sagens natur svære at dokumentere. Vi anbefaler derfor, at du sikrer dig skriftlig bekræftelse fx i en e-mail. Kan du ikke få din modpart til at medvirke til dette, kan du i det mindste sende en mail, hvor du bekræfter at have modtaget fx en aflysning (husk i den forbindelse at forbeholde dig dit tilgodehavende, hvis du mener, at aflysningen er uberettiget).

De jobs, som endnu ikke er aftalt og ikke bliver til noget pga. nedlukningen, er ligeledes svære at dokumentere, men fordi kompensationen beregnes ud fra forskellen mellem en ”normal” periode og perioden 9. marts-8. juni, er der også til en vis grad taget højde for den slags tab. Men hvis du havde forventet en særlig god periode nu, er der desværre ikke mulighed for at få ekstra kompensation for disse højere forventninger.

Der er ikke krav om at man bruger revisor i forbindelse med sin ansøgning, men Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med sit kontrolarbejde pålægge dig at anvende revisorbistand.

 

Hvad sker der hvis der er forskel på det forventede tab, man anførte på tidspunktet for ansøgningen og det faktiske tab?

Du skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse til Erhvervsstyrelsen over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab. Hvis man ikke overholder denne frist, kan Erhvervsstyrelse kræve kompensationen helt eller delvist tilbagebetalt. Alle tilbagebetalingskrav tillægges renter.

Herefter sker der en efterregulering af den allerede modtagne kompensation i op- eller nedadgående retning. Hvordan dette helt præcis kommer til at foregå og hvilken beregningsmodel de vil anvende, er uklart på nuværende tidspunkt.


Må jeg gerne have jobs i kompensationsperioden?

Ja, det må du gerne. Du har som nævnt en pligt til at være med til at begrænse tabet. Så det betyder, at det du tjener, vil blive modregnet i din kompensation.   

                                                                                                        Opdateret 29/4 2020

 

SE OGSÅ: DAFs video-guide om hjælpepakker

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS