Sådan dækker hjælpepakker under corona

Læs mere om hvordan de vedtagne hjælpepakker vil kunne dække dig.

Hjælpepakker er åbne

Regeringens 2 hjælpepakker til lønmodtagere og selvstændige er åbne for ansøgning.

Hjælpen er en kompensation for tab og kan søges af freelancere eller selvstændige.

Start på virksomhedsguiden hvor der vigtig information og en liste over de dokumenter, der skal bruges til ansøgningen. 

Kombinatør-ordning er endnu ikke åben
Den særlige kunststøtteordning, som supplerer hjælpepakkerne, retter sig mod kunstnere med både a- og b-indkomst åbner først 27/4  - se mere længere nede på denne side.

Pakkerne giver økonomisk kompensation


Kompensation for 3 måneder
Dækker foreløbig tab der sker i perioden fra 9. marts til 9. juni

Nedgang i omsætning eller indtægt på 30% eller derover
Du skal kunne dokumentere at dit tab er en konsekvens af coronavirus.

Økonomisk kompensation
Kompensation udregnes på baggrund af tidligere indtægter. Der kan ydes en procentdel af indtægtstabet - størrelsen varierer i de enkelte pakker.

Tilbagebetaling
Hvis tab i omsætning eller indtægter alligevel ikke udgør 30 % i den ansøgte kompensations-periode, skal støtten betales tilbage. Det gælder også hvis den personlige indkomst ender på over 800.000 kr. i 2020.

Kompensation til kunstnere i tre kategorier

•    Selvstændig uden CVR-nummer

•    Selvstændig med CVR-nummer

•    Lønmodtager 

Ordning for kunstnere med sammesatte indtægter - kombinatører

Der er også indgået en politisk aftale om en særlig kunststøtteordning, som skal supplere hjælpepakkerne.

Ordningen giver i modsætning til hjælpepakken for selvstændige og freelancere mulighed for at kompensere tab på både A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed.

FAKTA om ordning for kombinatører

Kompensation til arrangører for aflyste arrangementer

Der er indført en puljeordning på 91 mio. kr., til at kompensere arrangører, der har måttet aflyse koncerter eller lignende med over 1000 deltagere i perioden 6. marts til 31. marts.
Ansøgningen åbnede d. 20. marts.
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS