Når inkasso sager sendes i retten

Hvis skyldnere ikke har betalt efter at kravet er overgivet til inkasso, kan sagen gå til det retslige system.
Processen herfra kan ske efter 3 forskellige fremgangsmåder.

Kravet er under 50.000 kr. og uden indsigelser

Hvis kravet er under 50.000 kr. og der ikke forventes indsigelser, kan sagen sendes direkte til fogedretten, der derefter sender skyldneren et påkrav om betaling. Behandlingstiden afhænger af fogedrettens ekspeditionstider, men det er typisk en ret kort proces.

Krav under 50.000 kr. med indsigelser

Hvis kravet er under 50.000 kr. og der er kommet eller kommer indsigelser overgår sagen til de almindelige civile domstole, men behandlingen foregår typisk mere uformelt end egentlige retssager og hensigten med ordningen er, at sagerne skal forholdsvis hurtigt igennem systemet. Rettens afgørelse kan dog ankes til landsretten.

Krav over 50.000 kr

Hvis kravet er over 50.000 kr. indledes en egentlig retssag med skriftlig forberedelse, som afsluttes med en mundtlig forhandling i retten. Den proces kan typisk tage op til 1 år eller mere, da rettens afgørelse kan ankes til landsretten.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS