Barsel

Ret til orlov

Alle har ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Orlovsperioden i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption er sammensat på følgende måde:

Graviditetsorlov: 4 uger før fødslen (moder)
Barselsorlov: 14 uger efter fødslen (moder)
Fædreorlov: 2 uger efter fødsel (fader)
Forældreorlov: både moderen og faderen kan holde hver 32 ugers orlov.
 
Et forældrepar har samlet ret til mindst 52 ugers orlov. Herudover kan forældreorloven yderligere forlænges efter ønske mellem forældrene, dog ikke med barselsdagpenge. Læs mere om orlovsreglerne og hvordan orlovsperioden kan deles mellem forældrene på borger.dk

Som lønmodtager skal den kommende mor varsle sin arbejdsgiver om graviditeten senest 3 måneder før termin. Faren skal varsle sin arbejdsgiver om fædreorloven senest 4 uger før orlovens start.

Løn under barsel

En lønmodtager vil i nogle tilfælde have ret til løn eller delvis løn under hele eller en del af orlovsperioden. Dette gælder typisk hvis lønmodtageren er ansat under funktionærloven, efter overenskomst eller det står i en ansættelseskontrakt.

Barselsdagpenge

Har lønmodtageren ikke ret til løn under graviditets-, barsel -, fædre- eller forældreorlov, kan der søges barseldagpenge via Udbetaling Danmark, som administrerer barseldagpenge for borgere i hele landet. Under forældreorloven på 32 uger bestemmer forældrene selv, hvorvidt eller hvordan de vil dele forældreorloven, dog er der kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, dvs. begge forældre tilsammen. Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark, ikke af a-kassen.

Har den ledige ingen mulighed for at opnå barselsdagpenge under orlov, er der ingen garanti for kontanthjælp i stedet.

Beregning af barselsdagpenge

Det er vigtigt at sætte sig ind i det økonomiske grundlag for barselsperioden i god tid inden orloven starter. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at forhandle ret til løn eller delvis løn under barsel, når individuelle ansættelsesaftaler indgås.

For honorarlønnede og/eller lønmodtagere der har arbejdstider og løn der er skiftende og umulige at forudse bliver størrelsen af barselsdagpengene udregnet af Udbetaling Danmark. Størrelsen af barselsdagpengene beregnes da på grundlag af den gennemsnitlige arbejdstid og timeløn, dog maks 37 timer, i de sidste 13 uger før fravær. Barselsdagpengesatsen kan dog maximalt svare til højeste dagpengesats.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS