Barsel for selvstændige

Ret til orlov

Selvstændige har ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Orlovsperioden i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption er sammensat på følgende måde:

Graviditetsorlov: 4 uger før fødslen (moder)
Barselsorlov: 14 uger efter fødslen  (moder)
Fædreorlov: 2 uger efter fødsel (fader)
Forældreorlov: både moderen og faderen kan holde hver 32 ugers orlov.

Barselsdagpenge

Selvstændige kan søge barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Men vær opmærksom på, at der er visse betingelser der skal være opfyldt, for at få barselsdagpenge. Desuden er beregningen af, hvor meget selvstændige kan opnå i barselsdagpenge betinget af indtjeningen i virksomheden forud for orlovsperioden.

Beregning af barselsdagpenge

For at have ret til barselsdagpenge som selvstændig skal den selvstændige have drevet virksomheden i 6 måneder indenfor de seneste 12 måneder med mindst 18, 5 time om ugen i gennemsnit op til orloven (4 uger før fødsel). Desuden skal der have været overskud i virksomheden i det seneste regnskabsår. Barselsdagpengenes størrelse afhænger af hvor stort overskuddet har været. Barselsdagpengesatsen kan dog maximalt svare til højeste dagpengesats.

Har en selvstændig ingen muligheder for at opnå barselsdagpenge under orlov, er der ingen garanti for kontanthjælp i stedet.

Delvise barselsdagpenge

2 uger efter fødslen har selvstændige ret til at genoptage arbejdet i op til halvdelen af normal arbejdstid. Barselsdagpengene nedsættes i forhold til de timer, der arbejdes.

Forsikringsmuligheder i forbindelse med barselsorlov

Som selvstændig kan det tilrådes at undersøge muligheden for at tegne den offentlig sygeforsikring, der dækker under både barsel og sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen at der er indtægt i virksomheden.

Med en offentlig sygeforsikring kan den selvstændige opnå 100%  af dagpengesatsen i barselsdagpenge, alt efter hvilken forsikring der tegnes. Når en forsikring tegnes træder den i kraft 6 måneder efter. Det betyder at forsikringen skal tegnes indenfor de første måneder af graviditetet.

Læs mere om den offentlige forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS