Ferie

Optjening af ferie
Ferieloven giver dig ret til 25 dages ferie om året (5 uger).
Du optjener ret til (2,08) feriedag ved en 5 dages arbejdsuge for hver måned, du arbejder. 
Ferien optjenes i kalenderåret, det går fra den 1. januar til den 31. december. 

Afholdelse af ferie
Ferien skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april året efter. 
Du har ret til tre ugers ferie i sammenhæng mellem 1. maj og 30. september (hovedferien). Resten af ferien kan placeres hele året. 
Hvordan ferie placeres, aftales med arbejdsgiveren. Har virksomheden ferielukket eller kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren som laver ferieplanlægningen. 

Selvom du ikke har optjent ferie  hos en arbejdsgiver, har du ret til at afholde max. 5 ugers ferie for ”egen regning”. 

Feriepenge
Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse på en feriekonto senest den 10. i måneden efter din fratrædelse. Feriegodtgørelsen svarende til 12,5 % af din løn indtil fratræden. 
Få mere information på Feriekontos hjemmeside, hvor du bl.a. kan beregne dine feriepenge.

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig feriepenge, skal du hurtigst muligt kontakte rådgiver Jens Skov Thomsen [email protected].

Feriedagpenge fra a-kassen
Som lønmodtager har du ret til at holde 25 dages ferie hvert år. Men det er ikke sikkert, at du har optjent feriepenge til alle 25 dage.
Som medlem af Artisternes a-kasse kan du optjene ret til et antal dage med feriedagpenge.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS