Ophør af arbejde

Advarsel
Du kan efter en overenskomst – men ikke efter loven - have krav på at få en advarsel inden en opsigelse. En advarsel er en påtale, som din arbejdsgiver giver dig, hvis du har gjort et eller andet, der er i strid med reglerne på din arbejdsplads. En advarsel kan være både mundtlig eller skriftlig. Men for at arbejdsgiveren kan bruge det til en evt. senere afskedigelse, skal advarslen indeholde, hvad arbejdsgiveren mener, du har gjort forkert, og hvad konsekvenserne vil være, hvis det samme inden for rimelig tid, sker igen.

Opsigelse
Hvis du bliver opsagt eller forventer at blive det, kan du få hjælp og rådgivning. Vi kan rådgive dig om de forskellige muligheder i din situation og vurderer om opsigelsen opfylder lovens krav.
Din arbejdsgiver skal bl.a. opfylde lovens krav om opsigelsesvarsel, dvs. periode med løn indtil du fratræder. Hvis du er beskæftiget mere end 8 timer om ugen, og du er underlagt en instruktionsbeføjelse fra din arbejdsgiver, så vil dit opsigelsesvarsel sædvanligvis være:

Anciennitet                                      Opsigelsesvarsel
0-5 mdr.                                           1 måned
5 mdr. – 2 år og 9 mdr.                      3 måneder
2 år og 9 mdr. – 5 år 8 mdr.                4 måneder
5 år og 8 mdr. – 8 år og 7 mdr.           5 måneder
Over 8 år og 7 mdr.                            6 måneder

Ved opsigelse skal din arbejdsgiver give dig en begrundelse for opsigelsen, hvis du har været ansat mere end 1 år. Bliver du f.eks. opsagt pga. af rationalisering, omstrukturering mv. er dette en lovlig opsigelse. Derimod er opsigelsen ikke lovligt begrundet, hvis præcis samme stilling efterfølgende genbesættes til anden side. Arbejdsgiver kan derefter blive pålagt at betale en godtgørelse til dig. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver opsiger dig pga. graviditet, handicap, religion og lign.
Hvis ikke kravene er opfyldt, kan vi - på dine vegne - tage kontakt til arbejdsgiveren. Giver kontakten til arbejdsgiveren ikke positivt resultat, vurderer vi sammen, hvad der dernæst skal ske.

Aflysning af liveoptræden
Hvis arrangøren uberettiget aflyser et engagement, er du berettiget til at få udbetalt det fulde honorar/løn med det samme.
Om liveoptræden

Bortvisning
Der skal være en meget god og grel grund til at bortvise dig fra din arbejdsplads som f.eks. lydighedsnægtelse, chikane, tyveri fra arbejdspladsen eller lign. En bortvisning kan i første omgang ske mundtligt og betyder, at ansættelsesforholdet ophører med det samme, og at du ikke længere får løn.

Rekonstruktion og konkurs
Hvis din arbejdsgiver ikke har penge til at betale din løn eller andre udgifter, skal du straks kontakte forbundet for at høre hvordan du skal forholde dig.

Konkurs
Konkurs er en permanent lukning af en virksomhed, som skyldes, at den ikke længere kan betale sine skyldnere. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, kan du kontakte Dansk Artist Forbund og få hjælp til at sikre din løn og om nødvendigt, anmelde dit krav på løn til Lønmodtagernes Garantifond. 
Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer din løn, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde ophører uden at kunne betale.

Få mere information og hjælp hos forbundets rådgiver

Jens Skov Thomsen 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS