Sygedagpenge for selvstændige

Sygedagpenge er en ydelse der søges om i bopælskommunen, såfremt en borger er helt eller delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom og lider et indtægtstab. Selvstændige kan først opnå ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom og kun under visse betingelser. Ydelsen kan normalt gives i op til 52 uger og udbetales af bopælskommunen.

Betingelser for sygedagpenge til selvstændige

Den selvstændige, der søger sygedagpenge i kommunen, skal forud for sygdommen have drevet virksomheden i 6 måneder indenfor de seneste 12 måneder med mindst 18, 5 time om ugen i gennemsnit op til den dag sygdommen indtraf. Desuden skal der have været overskud i virksomheden i det seneste regnskabsår. Sygedagpengenes størrelse afhænger af hvor stort overskuddet har været. Er der ikke overskud i virksomhed, kan der i regel ikke opnås sygedagpenge.

Har en selvstændig ingen muligheder for at opnå sygedagpenge under sygdom, er der ingen garanti for kontanthjælp i stedet.

Sygeforsikringsmuligheder

Som selvstændig er det muligt at tegne en offentlig sygeforsikring, der giver ret til sygedagpenge allerede fra første eller tredje hele fraværsdag. Med forsikringen opnås ret til sygedagpenge uanset om der er overskud ens virksomhed.

Læs mere om offentlig forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS