Bandaftale

En bandaftale er, som navnet indikerer, en aftale indgået af et band. Hvis du er medlem af et band, hvor I skriver sange, spiller live, indspiller musik mv., bør I lave en aftale mellem jer, der anfører hvilke regler der gælder for jeres virke.

Hvorfor indgå en bandaftale?

Hvis man en dag bliver uenige om visse forhold omkring bandet, er det rart på forhånd at have aftalt hvilke spilleregler der skal gælde. Det er f.eks. ærgerligt pludselig at stå med nogle indspilninger som ikke kan udnyttes eller at ende i en strid om hvem der har retten til bandnavnet. Eller pludselig at hænge på en regning, som man ikke vidste eksisterede.

Hvad skal jeg/vi især være opmærksom på?

Aftalen skal regulere de relevante forhold. Det kan eksempelvis være bestemmelser om:

• i hvilken form (f.eks. I/S) bandets aktiviteter skal drives
• hvordan beslutninger af forskellig karakter kan træffes
• hvem der ejer bandnavn/andre aktiver – og hvad man gør hvis bandet splitter op
• Hvordan I fordeler indtægter og omkostninger (hvem hæfter for hvad)
• Hvordan forskellige rettigheder fra bandets aktiviteter fordeles
• Hvad der skal gælde, hvis bandet ændrer sammensætning osv.

NB!
Hvis du er medlem af en a-kasse bør du kontakte a-kassen inden du indgår en bandaftale, da a-kassen i den sammenhæng oftest vil betragte dig som selvstændig.

Få gennemlæst, forklaret og forhandlet aftalen individuelt

Inden du indgår en aftale, kan du ved et personligt møde få den gennemgået. Forbundets jurister forklarer indholdet af aftalen og dens konsekvenser.  Du/I kan også få hjælp med input til udarbejdelse af en bandaftale.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS