Forlagskontrakter

Udnyttelse & fordeling af indtægter fra tekst og komposition

I en forlagsaftale – ofte kaldet en publishingkontrakt – handler det om dine værker, dvs. kompositioner og tekster. Ideen med en forlagsaftale er, at forlaget skal arbejde for at optimere udnyttelsen af dine værker og dermed generere indtægter til dig – f.eks. ved at dine værker bliver udgivet og/eller afsat til andre artister eller produktioner f.eks. reklamer, film eller spil.

Hvad handler jeg med i en forlagskontrakt?

I en forlagskontrakt handler du med dine værker. Hvilke værker der skal være underlagt aftalen afhænger af den konkrete kontrakt og formålet med den. Det kan være et eller flere værker eller måske alle værker, som du laver i en periode.
Som betaling for forlagets arbejde med udbredelsen af dine værker, afgiver du en andel af dine rettighedsindtægter. Det vil i praksis primært være en andel af dine KODA-/NCB-indtægter. Hvor stor en andel forlaget skal have er et forhandlingsspørgsmål. Men KODA har dog nogle regler for, hvor stor en andel du maximalt kan afstå.

Hvor længe forlaget skal have en andel af dine indtægter afhænger også af den konkrete aftale. Nogle forlag tilbyder et kontant forskud på den forventede indtjening mod at du underskriver en transporterklæring til KODA/NcB. Herved modtager forlaget alle dine indtægter fra værkerne, indtil forlaget har tjent forskuddet ind.

Din forlagsaftale skal også indeholde en klart beskrivelse af hvilket arbejde forlaget skal udføre, samt hvordan aftalen kan opsiges.

Få gennemlæst, forklaret og forhandlet din forlagskontrakt individuelt

Inden du skriver under på en forlagskontrakt, kan du ved et personligt møde få den gennemgået. Forlagskontrakter kan være svære at gennemskue, hvorfor vi anbefaler, at du får din kontrakt gennemgået inden du skriver under.

Forbundets jurister forklarer indholdet af aftalen, dens konsekvenser og økonomien. Du kan også få en af forbundets jurister til at forhandle kontrakten på din vegne, hvis du ønsker det.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS