Licens- og distributionsaftaler

Licensaftale – når andre udnytter din master

Ved en licensaftale giver du et selskab lov til at udnytte din master, som du selv har finansieret eller i hvert fald selv har rettighederne til. Selskabet vil herefter – afhængig af aftalen – sørge for fremstilling af eksemplarer (herunder betaling til NCB), distribution, markedsføring og promotion mv. Selskabet vil afregne en procentdel af indtægterne fra salget til dig.

Digital distribution af dine indspilninger

Ønsker du kun af få dine indspilninger ud digitalt, vil du udover at lave en aftale med de mere traditionelle plade/distributionsselskaber herom også kunne lave aftaler med ”online grossister”, som sørger for levering af dine indspilninger til diverse udbydere. Alternativt kan der i et vist omfang også laves aftaler direkte med de konkrete udbydere.

I en udvidet distributionsaftale, som også ofte kaldes en samarbejdsaftale eller lignende, påtager distributionsselskabet sig at hjælpe dig lidt mere end blot med distributionen. Det kan f.eks. være med at lægge ud for  NCB indbetaling, fremstilling af eksemplarer, udsendelse af nyhedsbreve, promotionarbejde, sparring omkring markedsføring eller lignende opgaver.

Distributionsaftale – når dine indspilninger skal ud i butikkerne

En distributionsaftale omhandler hvordan færdige eksemplarer af dine indspilninger bliver tilgængelige for butikkerne og ofte også på nettet. En distributør vil typisk sørge for at dine plader ligger på et lager og bliver oprettet i et system, som gør at butikkerne kan bestille din plade. I nogle tilfælde vil distributøren også kunne forestå salg til butikkerne eller anbefale  en sælger, som du kan bruge. For arbejdet med distributionen tager selskabet en procentdel af indtægterne fra salget af udgivelsen. Som nævnt kan en distributør ofte også sørge for den digitale distribution.

Få gennemlæst, forklaret og forhandlet dine aftaler individuelt

Inden du indgår en distributions eller licensaftale, kan du ved et personligt møde få den gennemgået. Forbundets jurister forklarer indholdet af aftalen, dens konsekvenser og  økonomi.
Du kan også få en af forbundets jurister til at forhandle aftalen på din vegne. Er du i tvivl om hvilken aftalekonstruktion der er den rigtige for dig, kan der også tages en snak om det.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS