Hovedpunkter i ny DR overenskomst

Solister der medvirker i DRs mange programmer, arbejder fra 15. september 2016 under en fornyet aftale. Med aftalen forpligter DR sig til at behandle alle optrædende ens uanset om og hvor artisten er organiseret.

Betaling og arbejdstid
Medvirken opdeles i to typer produktioner, flagskibsproduktioner eller andre produktioner. Flagskibsproduktioner (overenskomstens § 5 Grand Prix, shows og lign.) aflønnes som efter det hidtidige honorarsystem, som reguleres med 7½ %.
Andre produktioner (overenskomstens § 6) aflønnes med kr. 500 i timen.
Der udbetales feriepenge af dette honorar.

Der er indført nyt tidsinterval på 0 -5 minutter med en betaling der svarer til 80 % af arbejdet for 0 -10 minutter.

Honoraret dækker den tid der bruges på medvirken i selve udsendelsen, opstillingsprøver samt op til yderligere fem timers fremmøde, herefter betales 500 kr. pr. påbegyndt time.

Genudsendelseshonoraret udgør som udgangspunkt 25 %, men nedsættes til 12½ %, såfremt DR ønsker en kortere periode på nichekanalerne.

Hvis der aftales overdragelse af meget få rettigheder, kan DR lønne under niveau og ved meget høje honorarer kan DR erhverve flere rettigheder. Disse to yderpunkter mener DAF vil være sjældent forekommende situationer.

Der benyttes en standard engagementskontrakt til alle typer medvirken.

Flere rettigheder på nettet 
DR får ret til at podcaste indenfor samme honorar. Hvis musikken udgør en væsentlig del (f.eks. et musikshow eller lign.) skal der udbetales der et tillæg 10 % af honoraret for podcasts.
Artisten kan opsige denne rettighedsoverdragelse. 

Aktualitetsbestemmelse
Som et nyt punkt i overenskomsten kan det aftales, at der ikke betales sædvanligt honorar i aktualitetsprogrammer (f.eks. kort optræden som smagsprøve på aktuelt show, udgivelse eller lign.) mod at DR i stedet dækker transportudgifterne.  Det giver fælles regler i de situationer, hvor det både er i artisten og DRs interesse at med en her-og-nu-optræden.
DR får begrænsede rettigheder og medlemmerne skal ikke have penge med på job. 
Denne del af aftalen skal evalueres og DAF vil følge brugen af den nøje.

Transmissonsaftale
Den nye aftale indebærer fri forhandling af betaling og hvilke rettigheder der skal overdrages i forbindelse med transmission af optræden. Der er dog sat rammer der angiver at aflønningen skal stå i et rimeligt forhold til de rettigheder der overdrages. Dansk Artist Forbund vil senere på efteråret formulere et anbefalet niveau for betaling. 

Få mere information om aftalen
Har du spørgsmål til overenskomsten så kontakt Dansk Artist Forbunds chefjurist Thomas Gisselmann Søemod på mail [email protected] eller telefon 33 32 66 77.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS