I/S, A/S eller ApS?

I/S giver høje fradrag og individuel beskatning

Et interessentskab er et samarbejde om en virksomhed, mellem to eller flere. Virksomhedens overskud eller tab deles mellem parterne, der også hæfter sammen og med hele deres formue, f.eks. hus, bil eller lign., for virksomhedens forpligtelser.

Nettoindkomsten fordeles mellem deltagerne i interessentskabet og beskattes individuelt i den personlige indkomst. Skattemæssigt giver denne ordning en større skatteværdi af fradragene.

Driver du din virksomhed i interessentskabsform, er du selvstændig erhvervsdrivende. Det kan betyde at du f.eks. ikke kan få dagpenge fra en a-kasse i ledighedsperioder.

Lønudbetalingerne er skattepligtige

Som selvstændig erhvervsdrivende, kan du også drive din kunstneriske virksomhed i et anpartsselskab eller et aktieselskab. Her er de skattemæssige fordele de samme som ved interessentskabet. Derudover har du den fordel, at du kun hæfter med det beløb, du skyder ind i selskabet og ikke med hele din personlige formue.

De lønudbetalinger du modtager, eller udbetaler, fra selskabet er indkomstskattepligtige. Driver du din virksomhed i anparts- eller aktieselskab, er du selvstændig og kan ikke få dagpenge fra en a-kasse i ledighedsperioder.


Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS