Formand

Lena Brostrøm Dideriksen

Arbejder for kunstneres vilkår og faglighed og deltager aktivt i den kulturpolitiske debat, udvalg og aktiviteter. Har været formand for Dansk Artist Forbund siden 2007. 

Lena Brostrøm har valgt at stoppe som formand i august 2020 - herefter er Sara Indrio valgt som ny formand.

Lena Brostrøm repræsenterer de udøvende kunstnere i bl.a.:

Copydan Kultur Plus (formand),
Gramex' (næstformand),
FH’s Hovedbestyrelse,
Dansk Kunstnerråd og Dansk Kunstnerråds bestyrelse,
Spil Dansk' bestyrelse,
Fællesrådet for Udøvende kunstnere
Arbejdermuseets bestyrelse (næstformand),
Folketeatrets bestyrelse, udpeget af kulturministeren,
Københavns Internationale Teaters bestyrelse
og Jazz Danmarks repræsentantskab.

Samtlige tillidshverv og bestyrelsesposter

Debat og netværk

Lena Brostrøm Dideriksen er en efterspurgt debattør og indgår aktivt i netværk på tværs af branchen. Som engageret og dialogskabende igangsætter, samarbejder hun bredt for at opnå flere muligheder og bedre vilkår for medlemmerne af Dansk Artist Forbund og det danske kulturliv i det hele taget. 

Læs Lenas biografi

Kunst skaber innovation

Lena Brostrøm Dideriksen har arbejdet på mange fronter for at udbrede forståelsen for, at de kreative kompetencer kan bidrage positivt i erhvervslivet. Senest har hendes indsats resulteret i den meget succesfulde uddannelse Kunstgreb, hvor professionelle kunstnere kan efteruddanne sig inden for organisations- og erhvervsudvikling med henblik på at udnytte deres kunstneriske evner i forbindelse med forretningsudvikling.

Vigtig anerkendelse af ny cirkus som scenekunst

Også på det sceniske område har Lena Brostrøm Dideriksen opnået markante resultater. Bl.a. opnåede hun sammen med Københavns Internationale Teater at få politisk anerkendelse af, at ny-cirkus genren er støtteværdig på lige fod med andre kunstgenre. Under daværende kulturministre Brian Mikkelsen og Carina Christensen (K) spillede hun ligeledes en vigtig rolle i forbindelse med grundlæggelsen af en egentlig uddannelse af artister indenfor faget.

Dansk ny cirkus

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS