Rettighedsmidler


Dansk Artist Forbund forvalter ophavsretlige vederlag fra bl.a. Copydan på det udøvende område. Hovedparten af denne forvaltning sker som individuelle udbetalinger i regi af Performex, mens en mindre del af de opkrævede vederlag forvaltes og fordeles af forbundet. Herudover samarbejder forbundet med Filmex, som forvalter rettigheder på skuespillerområdet.

Læs om DAFs forvaltning af vederlag fra Copydan her

Performex udbetaler til musikudøvere

Performex udbetaler retransmissionsvederlag for tv-programmer sendt via fællesantenne, kabelanlæg m.v. samt vederlag for arkivudnyttelser. 

Performex registrerer de enkelte rettighedshaveres præstationer på grundlag af kontrakter og lister fra DR, og der laves et omfattende opsøgende arbejde med at indhente dokumentation og registrering af rettighedshaverne. I den forbindelse kontrollerer Performex hver enkelt kontrakt med henblik på at sikre at den opfylder kravene til at indgå i fordelingen. 

Performex er et non-profit forvaltningsselskab. Der er ikke eget sekretariat og administrationsudgifterne holdes nede ved at købe assistance hos organisationerne DAF og DMF. 

Læs mere på Performex.dk

Kan din kontrakt indgå i Performex fordelingen?
Husk altid at sende forbundet din kontrakt, så du er sikker på at den kan indgå i Performex’ fordeling. Kontakt gerne forbundet inden du skriver under på en kontrakt, hvis du er i tvivl om den opfylder kravene. Er kontrakten allerede underskrevet kan vi evt. hjælpe med et tillæg, som sikrer dine rettigheder.
Du kan også kontakte DAF om din kontrakt, selvom du ikke er medlem.

Filmex udbetaler til skuespillere

Filmex udbetaler vederlag for videreudnyttelse af skuespilleres præstationer på TV, film, CD-rom, video og internet m.fl.
Filmex registrerer de enkelte rettighedshaveres præstationer på grundlag af indsendte kontrakter. Filmex får ikke automatisk information om hvilke udøvende kunstnere, der har medvirket i produktionerne. Rettighedshaverne skal selv gøre opmærksom på deres præstationer overfor Filmex. 

Som led i Dansk Artist Forbunds arbejde med indsamling af kontrakter, indsamler forbundet også skuespillerkontrakter til brug for forvaltningen i Filmex. Send os din kontrakt, så sørger vi for at den registreres det rette sted, enten hos Performex eller Filmex. 

Se mere på Filmex.dk

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677
Søgemaskineoptimering og CMS