Rettighedsmidler

Dansk Artist Forbund fordeler ophavsretlige vederlag fra Copydan og Gramex til musikudøvere og cirkusartister. Midlerne fordeles både individuelt og til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

Copydan-vederlagene fordeles til solister, sangere og cirkusartister som betaling for indhold der er retransmitteret, brugt til undervisningsformål, Arkivbrug og som kompensation for lovlig privatkopiering. Dette sker hovedsageligt individuelt, mens fordelingen af Gramex-midler alene sker til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål, da Gramex selv forstår al individuel fordeling.

Fordeling og medlemsdemokrati
På DAFs generalforsamling har medlemmerne indflydelse på forbundets fordelingspolitik og er med til at godkende den gennemsigtighedsrapport der beskriver hvordan fordelingen er sket. Dette sker i overensstemmelse lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Der kan søges støtte af de midler, som Dansk Artist Forbund administrerer til sociale, kulturelle og  uddannelsesmæssige formål. 

Læs mere om DAFs forvaltning af vederlag fra Copydan

Forvaltningsselskaber fordeler vederlag

DAF er også repræsenteret i de to forvaltningsenheder Performex og Filmex, der står for udbetalinger af vederlag for tv-medvirken. Forbundet indsamler løbende kontrakter fra udøvende kunstnere og sørger for at de registreres i den rette enhed. 

Performex - udbetaler til musikudøvere

Filmex - udbetaler til skuespillere

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS