Performex udbetaler til musikudøvere

Performex udbetaler til musikudøvere

Performex udbetaler retransmissionsvederlag for tv-programmer sendt via fællesantenne, kabelanlæg m.v. samt vederlag for arkivudnyttelser. 

Performex registrerer de enkelte rettighedshaveres præstationer på grundlag af kontrakter og lister fra DR, og der laves et omfattende opsøgende arbejde med at indhente dokumentation og registrering af rettighedshaverne. I den forbindelse kontrollerer Performex hver enkelt kontrakt med henblik på at sikre at den opfylder kravene til at indgå i fordelingen. 

Performex er et non-profit forvaltningsselskab. Der er ikke eget sekretariat og administrationsudgifterne holdes nede ved at købe assistance hos organisationerne DAF og DMF. 

Læs mere på Performex.dk

Kan din kontrakt indgå i Performex fordelingen?
Husk altid at sende forbundet din kontrakt, så du er sikker på at den kan indgå i Performex’ fordeling. Kontakt gerne forbundet inden du skriver under på en kontrakt, hvis du er i tvivl om den opfylder kravene. Er kontrakten allerede underskrevet kan vi evt. hjælpe med et tillæg, som sikrer dine rettigheder.
Du kan også kontakte DAF om din kontrakt, selvom du ikke er medlem.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS