Værdier

Dansk Artist Forbund arbejder ud fra 4 overordnede værdier:

RESPEKT

- for medlemmerne, faget og omverdenen
Vi har medlemmerne, deres behov og rettigheder i centrum for vores indsats. Vi møder vores omgivelser med respekt, lytter, og agerer på de komplekse problemstillinger, der kan opstå i en udøvende kunstners karriere. Vi arbejder proaktivt, og involverer gerne flere fagpersoner for at yde den bedste rådgivning og pege på mulige løsninger. Både når det gælder det enkelte medlem og medlemsgruppen som helhed.

FAGLIG VIDEN

- er grundlaget for en kvalificeret og nuanceret indsats
Vi tager udgangspunkt i høj faglighed og prioriterer at have specialister ansat, der har en indgående viden om branchen og et bredt kendskab til dens aktører. Med afsæt i specialiseret og faglig viden, yder vi en kvalificeret og nuanceret indsats, rådgivning og sagsbehandling, Vores faglige viden understøtter medlemmernes mål og kvalificerer dialogen med samarbejdspartnere og branche.

SOLIDARITET

- styrker medlemmerne og faget
Vi giver medlemmer lige adgang til og mulighed for hjælp og støtte. Vi skaber løsninger og letter problemer for det enkelte medlem og for kollektivet. Vi samarbejder bredt i kulturbranchen for at forbedre medlemmernes og deres kollegaers muligheder og styrke deres rettigheder.

PASSION

- for kunsten, kunstnerne og de kunstneriske fag
Vi arbejder engageret for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår og arbejdsmarked og på at styrke kunstnernes rettigheder. Vi arbejder målrettet for at styrke de kunstneriske fags status og kæmper for kunstnernes samfundsmæssige anerkendelse.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS