Artister er vigtige i fremtidens arbejdsmarked

Regeringens helt nye udspil "Danmark kan mere I" handler om at skabe flere job. I planen indgår også et fremadrettet forslag om at nedsætte et Råd for fremtidens arbejdsmarked.

"Godt at Statsministeren og regeringen følger op, og har fokus på at forbedre forholdene, for os der arbejder uden faste ansættelser. Jeg har en klar forventning om, at det kunstneriske arbejdsmarked vil indgå i dette arbejde, siger Sara Indrio, forperson for Dansk Artist Forbund.

Kunstnernes arbejdsmarked kræver særskilt fokus
Rådet skal arbejde med problemstillingerne omkring atypisk beskæftigelse, og her bliver det vigtigt, at kunstnernes arbejdsmarked får dets eget, særskilte fokus, siger Sara Indrio:

”Artisternes arbejdsmarked ligner ikke det traditionelle arbejdsmarked, eller nødvendigvis de andre aktører på det atypiske arbejdsmarked. Vi har arbejdet ’atypisk’ længe før det udtryk blev opfundet. Det er meget vigtigt, vi bliver inviteret med i drøftelserne, så vi kan finde de løsninger, der passer til netop vores måde at arbejde på.”

Artisterne klar til at bidrage med erfaring
Gennem årene er Dansk Artist Forbund blevet ”eksperter” på vores arbejdsmarked, og den viden håber Sara Indrio, vil blive central for nye løsninger og ny arbejdsmarkedspolitik for både kunstnere og andre ’atypiske’.

”Vi bidrager gerne med viden om udfordringerne, og hvad der skal til for at løsningerne bliver brugbare i praksis. Det handler om at finde de steder, hvor vi kan bevare den nødvendige fleksibilitet og samtidig styrke økonomi, værditilvækst og bidrag til samfundet,” siger hun og tilføjer:

”Vi tror på, at den viden, i kombination med flere muskler og et fokus på det uudnyttede potentiale, der er i kunsten og kunstnerne, kan rykke os nye og spændende steder hen som samfund.”

Ændrede satser for dagpenge
På dagpengeområdet vil regeringen hæve dagpengesatsen under de første tre måneders ledighed. Reform-udspillet indeholder også et forslag om at nedsætte dimittendsatsen for nyuddannede, der ikke er forsørgere. Det forslag bakker Sara Indrio ikke op om. 

”Det er et uheldigt signal og uhensigtsmæssigt, når vi står midt i en øget ledighed pga Corona. Derudover ser vi en reel fare for at incitamentet til at melde sig ind i en a-kasse bliver for svagt for de unge nyuddannede,” siger hun.   

Læs hele udspillet https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-i-danmark-skal-vaere-rigere-groennere-og-dygtigere/

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS