Artister står bag #stophadbeskeder

Ifølge en ny undersøgelse tyder meget på, at en del artister modtager hadbeskeder, og en stor andel oplever endda hadbeskeder som noget, der følger med arbejdet som artist. Sådan bør det ikke være, lyder det fra Dansk Artist Forbund, der står bag en ny kampagne.

                                                                   
                                                                                                       Af Laura Elisabeth Lind, journalist


Efter de sociale medier er blevet en naturlig del af vores hverdag, spiller hadbeskeder efter alt at 
dømme en stigende rolle hos flere artister. Næsten hver fjerde artist (23 procent) har mod taget
hadbeskeder. Og knap tre ud af fire (74 procent) oplever hadbeskeder som noget, der følger med
arbejdet som artist. 

Det tyder svarene på i en ny undersøgelse, som Dansk Artist Forbund har lavet. Undersøgelsen er en
del af kampagnen #stophadbeskeder, som Dansk Artist Forbund står bag sammen med Spillerforeningen,
Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Musiker Forbund og Håndbold Spiller
Foreningen. I kampagnevideoen viser frem profiler noget af det nethad de bliver udsat for 

Meget tyder også på, at hadbeskeder er et stigende problem. I hvert fald svarer 35 procent af artisterne
i undersøgelsen, at omfanget af hadbeskeder er vokset de seneste fem år, og 41 procent anser det som
et problem i branchen.

Sara Indrio, forperson i Dansk Sara Indrio, tager skarpt afstand fra tendensen.

“Det er dejligt at publikum følger os som artister, også på de sociale medier. Men at modtage hadefulde
beskeder er ikke en del af jobbet. Det er uacceptabelt og ikke til diskussion. Artister skal kunne indtage
scenen og bruge deres stemme, uden at føle sig truet eller modtage hadefulde beskeder,” siger Sara Indrio og tilføjer:

“Men det er vigtigt, at vores medlemmer ved, at de ikke er alene og kan hente hjælp hos os.
Og med kampagnen håber vi også være med til at ændre kulturen ved at tale højt om problemet.”


Hadbeskeder om køn og udseende

De fleste artister, der har svaret på undersøgelsen, arbejder inden for musik eller scenekunst eller med begge dele, og det er på Facebook, hvor flest modtager hadbeskeder. Men det sker også på platforme som Messenger og Instagram, og kun meget få oplever i dag at få tilråb i “den virkelige verden.”
De fleste har modtaget hadebeskeder del gange, nogen endda mere end 100 gange, og oftest er det tilsyneladende køn og udseende, som de fleste hadefulde beskeder handler om.

“Det er klart, at man skal kunne tåle at høre på, at folk har holdninger til det man laver. Men det må ikke være sådan, at bare fordi man lægger et billede op fra sin sidste koncert, så får man hadefulde kommentarer om køn, race, udsende eller andet. Det tager vi skarpt afstand fra,” siger Sara Indrio.


Politianmeldelse kan komme på tale

Dansk Artist Forbund har kun modtaget ganske få direkte henvendelser fra artister, der får hadbeskeder. Men undersøgelsen tyder på, at beskeder med grænseoverskridende og hadefuldt indhold er noget, der fylder en del i artisters verden. Derfor vil forbundet gerne række ud til medlemmerne.

Leder af forbundets juridiske afdeling, advokat Nathalie Rothe er klar til at hjælpe medlemmerne:

“De kan altid henvende sig til os. Vi har et hold af jurister og advokater, der kan hjælpe, og vi vil gerne støtte op om, at man gør noget ved det her,” understreger hun.

For ud over at være et lyttende øre, kan den juridiske afdeling også hjælpe med at afklare, om indholdet
af beskederne har en karakter, så politianmeldelse kan komme på tale. Tallene fra undersøgelsen tyder
da også på, at 16 procent har anmeldt det til politiet og 32 procent til platformen, hvor de har modtaget
hadbeskeden. Men langt de fleste, 63 procent, har aldrig nogensinde anmeldt det.

“Når det får karakter af stalking og tipper over, så det bliver en systematisk og vedvarende krænkelse,
kan det være strafbart. Det tolererer samfundet ikke, og man kan blive dømt efter en ny paragraf i straffe-
loven, som vi fik i januar 2022. Her kan man både få bødestraf og fængselsstraf. Derfor skal det politianmeldes. Det samme skal trusler og en række andre lovovertrædelser.”

Men meget af det, som folk skriver på nettet, vil nok befinde sig i en gråzone, hvor der ikke nødvendigvis er tale om lovovertrædelser.

“Almindelige ubehageligheder er svært gøre noget ved. Problemet ved det er, at folk så i stedet lader være med at lægge noget op på nettet. Det er trist, hvis artister og andre ændrer deres adfærd på grund af, at nogen opfører sig uanstændigt.”

 

Over halvdelen påvirkes negativt

Efter alt at dømme bliver 53 procent i nogen eller i høj grad påvirket negativt af had-beskederne. Men kun fem procent har delt det med sit musikselskab og fem procent med deres arrangør, mens 16 procent har delt det med deres psykolog. Og endnu flere med familie og venner.

En del af indsatsen mod hadbeskeder er at få negative konsekvenser frem i lyset, lyder det fra forperson Sara Indrio.

“Det er vigtigt at tale med nogen om det - gerne i fagligt regi. Det kan være Dansk Artist Forbund, ens pladeselskab, booker eller manager. Hvis nogen føler større komfort ved at tale med familien eller kollegaer, er det også en mulighed. Vi kan ikke tale nok om det her.”

Selvom tre ud af fire oplever, at hadebeskeder er noget, der følger med arbejdet som artist, så overvejer kun fem procent tilsyneladende et karrierestop pga. hadbeskeder.

“Det siger selvfølgelig noget om, hvor glade artister er for deres arbejde. Men det er stadig fem procent
for mange. Det er sørgeligt, at nogen overvejer at stoppe med noget, de holder af, fordi andre skriver hadefulde ting om en,” siger Sara Indrio.


Om undersøgelsen

Undersøgelsen er sendt ud til alle medlemmer af Dansk Artist Forbund og giver en indikation af, i hvilket omfang nogle artister er udsat for hadbeskeder, og hvordan de påvirkes af det.
 

  • 23 procent har modtaget hadbeskeder
  • 53 procent bliver negativt påvirket af hadbeskeder
  • 74 procent oplever hadbeskeder som noget, der følger med arbejdet som artist.

Undersøgelsen fandt sted i uge 42 & 43 via et udsendt spørgeskema. Med en forholdsvis lav svarrate
på ca. 10 % viser tallene en tendens, dog uden mulighed for at generalisere for hele medlemsskaren.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS