Artisternes brug af hjælpepakker

I mere end et år har aflysningsramte artister og musikere været henvist til hjælpepakker.

For at få indblik i rækkevidden af hjælpepakkerne har Dansk Artist Forbund spurgt medlemmerne om deres brug af kompensationsordningerne gennem en kort og anonym undersøgelse.

Svarene viser at langt fra alle artister har søgt en af regeringens hjælpepakker. Halvdelen af de medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, har søgt hjælpepakker (50%), mens den anden halvdel (50%) ikke har søgt.

Flere typer af hjælpepakker er relevante
Der er ikke en bestemt favorit ordning hos de artister, der søgt om kompensation. I stedet har artisterne søgt forskellige pakker og nogenlunde ligeligt benyttet sig af kompensationsordninger hos henholdsvis Erhvervsstyrelsen (39%), der bl.a. dækker selvstændige med CVR-nr. og hos Slots- og Kulturstyrelsen (34%), der eksempelvis dækker pakker til sæsonbetonet tab og kunststøtteordningen. En del artister
har søgt ind i hjælpepakkerne begge steder (20%). 

Det er nødvendigt med flere typer af hjælpepakker for at kompenserer artisterne, siger artisternes formand, Sara Indrio:

”Artisterne arbejder i forskellige typer set-ups, og derfor er der ikke en pakke, der passer til alle.
Vi har arbejdet for, at de kunstneriske erhverv skulle dækkes af flere typer af pakker. Tallene
bekræfter det billede, og det er positivt at se, at de forskellige ordninger bliver søgt
”,

Videre arbejde med resultaterne 
Sara Indrio vil fremlægge resultaterne for kulturministeren og roser medlemmerne for at ville dele
deres erfaringer.

Stor tak til alle der har besvaret vores undersøgelse og beskrevet deres case. Denne konkrete viden
om medlemmernes brug af hjælpepakker eller mangel på samme gør os bedre i stand til at holde
politikerne fast på løftet om at holde en hånd under kulturlivet. Vi går også videre med cases på alle
dem, der af forskellige årsager ikke har søgt om kompensation. Det er vigtigt at kulturministeren får
det fulde billede, og jeg ser frem til at diskutere det med hende
”.

Hele undersøgelsen bliver forelagt kulturminister Joy Mogensen samt Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Tal fra DAFs spørgeskema-undersøgelse

50% har ikke søgt kompensation

50% har søgt om kompensation
 

Hvor er kompensationen søgt?

39% har søgt hos Erhvervsstyrelsen

34% har søgt Slots- og Kulturstyrelsen

20% har søgt begge steder

7% ved ikke/ ikke besvaret

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS