Artisternes egne initiativer bør være en del af genstarten

Der er netop givet grønt lys til genstartsindsatser for 50 mio kr. Pengene, der skal sparke mere liv i et corona-lammet kultur- og idrætsliv, er fordelt efter de anbefalinger som kultur- og idrættens genstartsteam lancerede i slutningen af februar måned.

Artisternes formand, Sara Indrio, der sad med i genstartsteamet, ser mange gode takter i den endelige udmøntning, bl.a. midler til udvikling af aktiviteter og nye formater.

Men hun mangler et tydeligt signal til at bakke op om de initiativrige artister og musikere, der er drivkraften bag masser af kulturtilbud.

”Der er mange gode muligheder i de udvalgte puljer. Men der er også meget brug for genstartsinitiativer hvor kunstnernes egne initiativer kan få opbakning, for der er masser af drive i musik-, danse og cirkusmiljøerne som kan omsættes til kulturtilbud. Det vigtigt at vores kulturliv ikke bliver holdt fast i en top-down logik, hvor projekterne skal udtænkes i institutionerne og først derefter involverer artisterne.”

Behov for efteruddannelse
Et andet område af genstartsteamets arbejde som Sara Indrio savner fokus på, er de langsigtede anbefalinger, hvor teamet peger på indsatser udenfor de afsatte 50 mio. kr. En af de anbefalinger
hun især har kæmpet for, er forslaget om at øge mulighederne for efteruddannelse til dem der leverer indholdet på landets scener.

”Det er vigtigt for mig at kunstnerne kan bruge krisen og nedlukningen så konstruktivt som muligt, og efteruddannelse er en oplagt værdiforøgelse hele vejen rundt. Hvis vi åbner op for flere uddannelses-pladser kan interesserede kunstnere få kompetenceløft og styrke sig selv og branchen og møde den stigende efterspørgsel på både nye og kendte kulturformater.”

Sikring af hele fødekæden - både bredt og smalt
Sara Indrio gør opmærksom på vigtigheden af, at de politiske beslutninger fortsat tager højde for kunstnernes situation, og for den fødekæde som de er en del af. Hun vil fortsat arbejde politisk for at få en databaseret undersøgelse af krisens konsekvenser for artister og musikere på scenen – også under genstart og genåbning.

”Genstartsideernes og puljernes succes afhænger af flere ting – blandt andet, at der er sikring af alle
led i fødekæden og af de genrer som agerer frit og leverer mobilitet og særlig faglig ekspertise til både det smalle og det brede danske kulturudbud.”


LÆS OGSÅ:
 Kulturlivet skal genstarte via viden udvikling og sikker afvikling


FAKTA: Sådan fordeles genstarts millionerne

Aftalepartierne har fordelt 45 mio. kr. af de afsatte 50 mio. kr. efter Genstartsteamets anbefalinger 
med fokus på ekspertviden, sikre scener og puljer udvikling af Coronaformater. 

National kampagneindsats (2,0 mio. kr.)
Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.)
Dataindsamling (0,5 mio. kr.)
5 puljer der skal forberede en sikker tilbagevenden til kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne
(i alt 36,5 mio. kr.).

Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. kr.)
Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. kr.)
Pulje for aktiviteter for vækstlagets aktører (11,0 mio. kr.)
Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.)
Pulje til 100 dage med kultur og idræt - national kampagne (5,0 mio. kr.).

De sidste 5 mio afventer en endelige beslutning om at bruge igangsætning af publikums-projektet S.A.F.E. hvor der foreligger ny viden siden Genstartsteamets oprindelige anbefaling.

Aftale om genstart er indgået mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS