Artisternes formand i kulturens genstartsteam

Kulturens genstartsteam, der skal understøtte et levende kulturliv i Danmark på trods af Corona-restriktioner, har netop afholdt første møde.

Teamet har både til opgave at beskrive de udfordringer, der er for kultur- og idrætslivet, og pege på nye, alternative løsninger samt tænke i nye formater, der kan bane vejen for, at et aktivt kulturliv kan udfolde og udvikle sig.

Dialog med hele området
Med i teamet sidder artisternes formand, Sara Indrio, som har fokus på at stimulere de udvøvendes del af kulturproduktionen.  

"Jeg er meget glad for, at udøverne er inddraget i dette arbejde, for de gode genstartsløsninger
er dem der omfatter både publikum, institutioner og os, der leverer indholdet. De kunstneriske
erhverv er pressede i alle led af fødekæden, og vi skal finde løsningerne sammen. Tak for alle
de gode input jeg får fra artister og fagpolitikere fra hele området, jeg lytter, men når desværre
ikke at svare alle.
Det har stor værdi, at jeg kan bringe så mange vinkler ind i genstartsarbejdet,
selvom det er for tidligt at sige noget om, hvilke anbefalinger et samlet team vil kunne stå bag.”

Fokus på at samle og udvikle
For Dansk Artist Forbund er det vigtigt at stimulere kulturproduktionen både på korte og lang sigt.
Ifølge Sara Indrio er gode aftalerammer og tilstrækkelig kompensation til branchens aktører samlende
tiltag, der kan hjælpe branchen:

”Lige nu er forretningsgrundlaget for både artister og deres scener sat ud af kraft. Det sidste,
der må ske,er, at vi kommer svækkede ud på den anden side af denne meget udfordrende situation,
Det kræver, at alle led i produktionskæden har gode vilkår og mit fokus er på løsninger, der udvikler
og samler.”

Andre konkrete områder som Sara Indrio peger på, er erhvervsudvikling og muligheder for efteruddannelse; også kulturfradrag og forsøg omkring sikre scener ligger højt på ønskelisten.

Idékatalog med anbefalinger skal være klar til februar
Det nedsatte genstartsteam skal i februar 2021afrapportere et idékatalog og anbefalinger til kulturministeren, der opstiller løsninger på både den korte og den lange bane.

Idékataloget og anbefalingerne vil herefter blive forhandlet med de øvrigepartier bag aftalen, hvorved den endelige udmøntning besluttes. De endelige initiativer lanceres af kulturministeren primo 2021. Anbefalinger skal kunne omsættes til konkrete initiativer som gennemføres i 2021. 

Læs mere om Genstartsteamet hos Kulturministeriet

Send ideer eller kommentarer
Skriv til hvis du har input eller kommentarer til genstartsarbejdet. Alle input er velkomne.
Bemærk - det er ikke muligt at svare hver enkelt mail eller at love at, at ideer eller kommentarer bliver viderebragt til genstartsteamet.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS