Babyboom også blandt artister

Flere og flere artister stifter familie og skal på barsel fra kunstnerisk arbejde. Her giver DAF-rådgiver Dorthe Korfitzen gode råd og svarer på de mest almindelige barselsspørgsmål.

Af Dorthe Korfitzen, arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Artist Forbund.

Artisterne følger trenden i hele landet, hvor antallet af fødsler stiger i forhold til sidste år.
I Dansk Artist Forbund får vi i hvertfald markant flere henvendelser om barsel end vi plejer. En anden tendens er, at flere fædre end tidligere henvender sig, fordi de er interesseret i at tage en del af barselsorloven. Begge dele er en dejlig udvikling, ikke mindst efter en lang og stillestående corona-periode med lukkede scener.

Artister har individuelle muligheder
For artister er der god grund til at søge rådgivning i god tid inden en fødsel. Det er nemlig ikke altid
lige til højrebenet at sikre sig ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. Artisternes muligheder og rettigheder i barselssystemet er meget individuelle og afhænger af hvordan man har indrettet sit arbejdsliv og hvordan man konkret arbejder helt op til den dag, hvor barslen skal begynde. Derfor
starter vores rådgivning altid der, selvom det som artister kan være vanskeligt præcist at vide,
hvordan arbejdslivet ser ud om eksempelvis et halvt år. 

De tre mest almindelig spørgsmål i DAFs barselsrådgivning

Har jeg ret til barselsorlov med barselsdagpenge? 
Måske. Orlov har alle nye forældre ret til, men retten til orlov giver ikke automatisk ret til barselsdag
-penge. Retten til barselsdagpenge under orlov afhænger af, om man opfylder nogle bestemte krav
op til orlovens begyndelse. Hvis du er ansat, kan du have ret til løn under barsel.
Start eventuelt med at læse mere på denne barselsoversigt 

Jeg er ikke i a-kasse, har jeg så ikke ret til barselsdagpenge?
Dagpenge fra a-kassen, som man kan modtage hvis man er ledig, er noget andet end barselsdagpenge. Man kan derfor sagtens være berettiget til barselsdagpenge som enten selvstændig eller lønmodtager, selvom man ikke er medlem af en a-kasse. Men er man ledig, medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, så er vejen til barselsdagpenge ligetil. Til gengæld er der mindre fleksibilitet, når man er på barsel som ledig. Man kan fx ikke udskyde orlov.

Jeg har hørt at artister og musikere kan have svært ved at få ret til barselsdagpenge.
Hvad kan jeg selv gøre? 

Det er rigtigt at det kan være svært, men for de fleste lykkes det heldigvis alligevel. Sværest er det i reglen for de, der kombinerer selvstændig virksomhed med lønmodtagerarbejde eller som udelukkende har korte honorarlønnede jobs. Det bedste man kan gøre er, at søge information og rådgivning i god tid. ”God tid” er et halvt år før orloven skal begynde, dvs. egentlig allerede når graviditeten er ny.
Nogle er nødt til at indrette sig lidt anderledes eller det kan være aktuelt at tegne en forsikring.
Det er Udbetaling Danmark der afgør om man lever om til kravene for at få barselsdagpenge og hvor meget - og det kan de først gøre når orloven skal begynde. Vores anbefalinger afhænger derfor af den enkelte artists situation, det vil sige hvad den enkelte kan gøre for at leve op til kravene ved orlovens start.

Start i god tid - få vejledning hos Dansk Artist Forbund
Kontakt os, vi rådgiver alle medlemmerne der har spørgsmål eller brug for hjælp med barselssager..
Send dine spørgsmål direkte til arbejdsmmarkedskonsulent
Du kan også kontakte myndigheden på området: Udbetaling Danmark. De svarer på spørgsmål på tlf.: 7012 8064

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS