Corona-facts: Koda ser live-nedgang på over 60%

Coronakrisen har store konsekvenser for kunstnernes indtjening. På rettighedsområdet kan Koda allerede nu se en nedgang i brugen af musik: live-musikken er hårdest ramt med en forventet nedgang på mere 60 procent i indtægterne.

Koda er tæt på at have opgjort deres samlede indtægtstab i 2020 som følge af coronakrisen. Forvaltningsselskabet forventer et tab på knap 12 procent af de samlede indtægter.

Til sammenligning er indtægtsnedgangen endnu større i andre europæiske lande, hvor der flere steder ses en indtægtsnedgang på omkring 30 procent. 

Herhjemme findes det største fald på koncertområdet hvor rettighedsbetalingen forventes af gå ned
med mere end 60 procent. Også indtægter fra brug af musik på hotel- og restaurant-området er påvirket,
og her forventes indtægterne at falde med 20 procent.

Mindre aktivitet betyder færre rettighedsindtægter

På disse områder kan Koda registrere en nedgang i rettighedsindtægter som en direkte følge af coronaepidemien:

Koncertområdet - er ramt af masseaflysninger med en forventet nedgang på mere end 60 procent

Baggrundsmusik- og biografområdet – her falder brugen af musik når butikker, fitnesscentre, biografer med mere holder lukket.

Kommercielle radioer – her fastsættes afregning typisk ud fra annonceomsætningen, og den er faldet, fordi annoncemarkedet er ramt som følge af coronakrisen. 

Musikmarkedet i udlandet – er ramt endnu hårdere end herhjemme og her forventes en betydelig nedgang i indtægterne.

Indtægterne fra det digitale område forventer Koda ikke vil blive ramt af corona-krisen.

Global nedgang i rettighedsindtægter
Ifølge en rapport fra rettighedsorganisationernes globale paraplyorganisation CISAC forventes indtægtstabet på verdensplan at være 20-35 procent i 2020.

Kilde: Koda

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS