DAF mener: Giv dansk musik en solid fremtid i DR

Foto: Ole Haupt
Af Lena Brostrøm, formand

Der er fra flere sider lagt et forventeligt pres på vores nye kulturminister og medieordførere for at
rette op på det hårdhændede medieforlig som den forrige regering vedtog i foråret.
Men der er brug for både at udvikle og genskabe solide platforme til den danske musik - ikke hastige reparationer.

Når de snævre vilkår som det seneste medieforlig gav musikken og musikformidlingen skal forbedres, handler det ikke kun om at få tabte kanaler tilbage. Vi skal også have bedre kanaler og en langtidsholdbar formidling af den danske musik, eksempelvis på P5.

Den stærke danske musik skal have en tydelig platform, som ikke er kurateret for at tilfredsstille kommercielle interesser, men som ren public service radio med dygtige, vidende musikildsjæle
som værter. Derfor har vi i DAF arbejdet intenst for forståelsen og vigtigheden af DRs rolle omkring musikformidling. Ikke mindst når det gælder genrediversitet og nedbrydning af alders-tyranni, hvor
bl.a. mange af de ellers meget koncert aktive, dygtige og efterstræbte ’voksne’ kunstnere, har set
sig spillet af banen på diverse playlists i DR.

Vi har brug for en seriøs formidling som kanalerne P6 og P8 til fulde har bevist, men det er nødvendigt
at sikre en endnu stærkere faglighed og bredde når det gælder dansk musik. Et nyt P5 har potentialet
til at blive et fyrtårn i dansk musikformidling: en prioriteret kanal, musikalsk aktuel og dagsordensættende
og som har fokus på de utallige musikmiljøer i hele landet. 

Der er lyttere til kurateret dansk musik, der kommer bredt omkring. DR skal selvfølgelig have gen-
etableret et par musikkanaler og budskabet til Christiansborg og de ordførere, som snart skal tage
stilling til genåbning af medieforliget, er helt snorlige herfra: fremtidens DR skal favne både musikkens
alsidige kunstnere og det dedikerede publikum, som hver eneste dag får deres musikalske kick og hang
til fordybelse – på P5, P6 og P8! Og til DR: giv retten til at ’playliste’ tilbage til programredaktører/ værter.

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS