DAF mener: strategi for dansk indhold ønskes

Nok er regeringens længe ventede medieudspil blevet myndigt fremlagt af kulturminister Mette Bock,
men vi er ikke blevet klogere på hvorledes selve det danske public serviceindhold egentlig prioriteres.

Den eksisterende public service pulje skal være væsentligt større, så meget som 220 millioner, hvis det står til regeringen. Men ’ekstrabevillingen’ kan distrahere opmærksomheden fra endnu en spareplan, som ikke giver mening i dagens velhavende Danmark. Udspillet beskærer den statslige finansiering af flere medier og omfordeler penge til andre medier – men på hvilke betingelser? 

Når der tages 773 millioner fra DR er det lig med at skære i fremtidens danske kulturindhold, hvis disse penge ikke samtidig placeres andetsteds og med samme public service forpligtelser. Derfor må de kommende forhandlinger omhandle en klar og konkret indholdsdiskussion – og ikke mindst må forhandlingernes resultat tage ansvar for fremtiden med en tydelig strategi og investering i dansk indhold. Regeringens medieudspil omhandler en ny tv-kanal og en ny radio-kanal, der skal sættes i udbud. Men hvilket public service ansvar skal kanalerne tage på sig og til hvilken økonomi? 


Der venter kulturministeren flere spørgsmål. Ministeren udpeger public service puljens styregruppe og udsteder public service kontrakter med DR, TV2 og også de nye kanaler. Men hvad er strategien til fortsat at få udviklet solidt dansk indhold i medierne, hvor højt sætter kulturministeren og forhandlingspartnerne barren, og hvilke public serviceforpligtelser følger fx med et delsalg af TV2 ?

Vi er et rigt land bl.a. med stor kultureksport, som mange internationale distributører af internationalt indhold kigger langt efter. Vi er selv storforbrugere af kulturindhold og er afhængige af, at der fortsat investeres mærkbart i fødekæden. 

Finansieringsudvalgets rapport ’Fremtidens danske indholdsproduktion’ fra december 2017 - som netop Mette Bock er opdraggiver til - har et grundigt idekatalog til styrkelse af danske indhold og ikke mindst forslag til, hvordan bl.a. on demand tjenester som fx Netflix og HBO forpligtes til at bidrage økonomisk til fremtidige produktioner, enten ved direkte investeringer eller nationale fonde. Udvalget gik så langt som til at foreslå, at disse tjenester og distributører burde have pligt til at betale en procentvis andel af deres nettoomsætning i Danmark til finansiering af dansk audiovisuelt indhold. Dette er kendt fra andre lande, f.eks. Frankrig og Tyskland, og det burde ligge lige til højrebenet at tage dette op i forbindelse med medieforhandlingerne. Der er, så vidt vi ved, ikke taget skridt i denne retning fra regeringens side endnu.

Lige meget hvor fremsynet regeringen og ministeren ønsker at fremstå, bl.a. ved at italesætte det kendte faktum, at forbrugerne af indhold har ændret adfærd i det moderne og hurtigt ekspanderende mediebillede/situation, så er opskriften her tydelig: DR skal reduceres og public service medier som TV2 og Radio 24/7 skal hente finansiering andetsteds, under et endnu udefineret ansvar. 

Det er i DAFs optik endt med en spareplan som er utidssvarende. Tiden kræver, at vi styrker vores indhold og i fællesskab investerer i alt det, danskerne ønsker sig og som Danmark har at byde på. Vel at mærke efter en åben debat om hvem der har ansvaret. Og det er public service!


Lena Brostrøm, formand   


LÆS OGSÅMedieudspil: mere radiotv udenfor DR

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS