DAFs liste over plus og minus i ny dagpengeaftale

Der er både roser og torne i den nye dagpengeaftalen vedrørende selvstændige og atypisk beskæftigede, og her er Dansk Artist Forbund og Artisternes a-kasses liste over plusser og minusser for artister og musikere.


Forbedringer af dagpengevilkårene

 • Artister kan langt hurtigere genoptjene retten til dagpenge.
  Det skyldes at omregningssatsen,  som bruges til at omregne honorarer til timer, halveres og lander på (i 2016-tal) 113,63 kr. for en time.
   
 • B-indtægt tæller med til optjening af dagpengeret i dagpengesystemet.
  Indtægten betragtes som lønmodtageraktivitet, såfremt der betales AM-bidrag og indtægten ikke indgår i en virksomhed.
   
 • Man er kun selvstændig i dagpengesystemet, hvis man beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
  Det bliver derfor lettere at se hvornår artister er selvstændige.
   

Ændringer, der forringer dagpengevilkårene

 • Den halverede omregningssats kan føre til en lavere dagpengesats, i forbindelse med løbende genoptjening. 
  Forsikrede artister risikerer at få mindre i dagpenge end i dag og kan have svært ved at nå op på den maksimale dagpengesats igen, som øvrige lønmodtagere. Dette vurderer forbund og a-kasse som en alvorlig forringelse.
   
 • tFor de der fortsat vil have selvstændig erhvervsvirksomhed og beskattes derefter, og hvor det i a-kasseregi er et selvstændigt bierhverv, bliver dagpengeretten nedsat fra 78 uger til 30 uger.
  Det svarer til reglerne om supplerende dagpenge, hvor dagpengeretten også gælder i 30 uger. Dertil kommer at nu vil  ugerne sammentælles, så får man både supplerende dagpenge og har selvstændigt bierhverv, er dagpengeretten 30 uger i alt.
   

Det forventes at de nye regler kan træde i kraft 1. juli 2018.

Hvad gør Dansk Artist Forbund?
Forbundet følger det videre arbejde med lovforslag tæt for at se hvordan ændringerne konkret falder ud for den enkelte artist. Vi mener at den foreslåede omregningssats  (i 2016-tal) på 113,63 kr. for en time, kan give medlemmerne en for lav dagpengesats, og vi vil fortsat søge at få den ændret til ca. kr. 140. 

Følg med i nye regler
Udover den nye aftale, er der allerede vedtaget en række ændringer af dagpengesystemet, hvoraf nogle allerede er trådt i kraft, mens andre træder i kraft 1. juli 2017. Læs om ændringerne her https://www.artisten.dk/A-kasse/Nyt-fra-a-kassen

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS