DEBAT: Bag kulturen har et arbejdsmarked brug for selvstændigt fokus

Artisternes forperson, Sara Indrio. Foto Isak Hoffmeyer

Debatindlæg i Kulturmonitor: 
Efter Corona skal kulturlivet mere end at komme på fode igen: vi skal udnytte den viden og de nye løsninger, vi i fællesskab har frembragt, til at gøde kultursektoren nedefra. Det kræver et selvstændigt fokus på det kunstneriske arbejdsmarked og dets rammevilkår at komme op i de rette omdrejninger.

Af Sara Indrio, musisk artist og forperson i Dansk Artist Forbund

Flere penge til kultursektoren, som arbejdsgiver- og arrangøralliancen Dansk Kulturliv efterlyste forleden, skal gå sammen med et selvstændigt fokus på det kunstneriske arbejdsmarked, og dets plads i den danske velfærdsmodel. Branchen, kunstnerne og vores organisationer må, sammen med politikerne, rykke sammen om varige løsninger, som kan gøre investeringerne i dansk kulturindhold til en god idé for kommercielle aktører, samt en fortsat nødvendig faktor for demokrati og dannelse. En uomgængelig byggesten er, ligesom på resten af arbejdsmarkedet, at vi finder løsninger for fremtiden, der imødekommer behovet for fleksibilitet på et globalt marked, fair aftaleforhold, efteruddannelsesmuligheder, klarhed om arbejdsgiverforhold, balance mellem udbud/efterspørgsel og gode forretningsmodeller.

Højt afkast på investeringerne
Det danske samfund kan være stolt af et stigende niveau hos vores mange entreprenante artister, bands, musikere, kompagnier og samarbejder, der hver især skaber indhold og udvikler oplevelser i ind- og udland. Vi producerer løbende indhold til scener og udkommer med formater i alle størrelser, både fysisk og digitalt. Det arbejde og den indsats sker dels ved hjælp af statslige investeringer, kulturelle midler fra kunstnernes egne rettighedsmidler, private fonde, private investeringer, frivilligindsatser og så videre, men i høj grad også ved hjælp af utallige mikro-investeringer af tid og penge fra kunstnerne selv. Coronakrisen har vist, at forståelse af disse mekanismers samspil er meget lille fra samfundets side, og at formidlingen af kompleksiteten blev meget svær. Meget dyrebar tid og energi blev brugt på at finde fælles løsninger, der kunne redde en sektor fra at gå rabundus. Krisen viste også, at samfund og mennesker har brug for det kunsten og kunstneren giver som et uerstatteligt perspektiv og bidrag. Så langt så godt.

Særlige arbejdsmarkedsmekanismer kræver særligt fokus

Nu er vi et nyt sted. Og for at flere investeringer kan give mere kulturudbud, som kan eksporteres på linje med design- og medicinalproduktion og være både løftestang og del af infrastrukturen for omkringliggende erhverv i kommuner og regioner, må vi øge vores fælles viden om kunstnernes arbejdsmarked og vilkår, med henblik på at skabe bæredygtige fødekæder, flere arbejdspladser, god repræsentation og et sundt arbejdsmiljø for kunstnerne selv.

Nu har Mette Frederiksen og en socialdemokratisk regering sat et historisk fokus på det atypiske arbejdsmarked. I den forbindelse bør kunstnerisk arbejdsmarked få sit eget særskilte fokus. I sin essens kræver kunstnerens arbejde høj frihedsgrad og fleksibilitet på den ene side og et vist niveau af økonomisk sikkerhed på den anden side. Begge skal være til stede for at sikre mangfoldighed og kvalitet i kulturudbuddet. Det kræver rammevilkår for kunstnere, der matcher den virkelighed, vi opererer i, og så vi kan møde fremtiden. Ellers får samfundet ikke udfoldet det potentiale, der ligger i de kunstneriske erhverv og det indhold, kunstnerne, sammen med vores brancher og institutioner, producerer.

Det starter og slutter med kunstnerne

Flere af kulturlivets arrangører og institutioner har samlet sig bag en håndfast opfordring til at øge investeringer på kulturområdet. Som repræsentant for artisterne kan vi i Dansk Artist Forbund ikke være andet end enige i, at kultursektoren har brug for investeringer. Men det er selvsagt, at intet af det kan ske, uden et særskilt fokus på rammevilkår for artister og andre kunstnere. Det er os, kultursektoren både starter og slutter med.

Se indlægget i Kulturmonitor

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS